Lagerarbetarnas Blog

maj 31, 2009

Ny demonstration – måndag 1 juni

Filed under: Pressmeddelande/flygblad/bilder — lagerarbetare @ 5:30 e m

Vi samlas på Norra Bantorget, utanför LO-borgen, kl 12:30.

Flyers LO

maj 30, 2009

TV4 reportage om Lagena och bemanningsbranchen

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 6:30 e m
Lazlo, Luis, Mezut & VD:n
Lazlo, Luis, Mezut & VD:n

Trenden: Sparkar anställda – väljer inhyrd bemanning

I lågkonjunktur passar företag på att sparka fast anställda – och ersätta med inhyrd personal. Tendensen är tydlig enligt bemanningsföretagen.

Läs mer>>>

Se inslaget>>>

maj 29, 2009

Handelsnytt rapporterar om demonstrationen utanför HK

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 8:23 e m

Lageranställda på Lagena demonstrerade mot varsel
2009-05-29 08:02
Anställda på vin- och spritlagret Lagena demonstrerade på torsdagen utanför Systembolagets huvudkontor. Dra tillbaka varslet på 33 personer, var budskapet.
Läs mer »

Flygblad

Filed under: Pressmeddelande/flygblad/bilder — lagerarbetare @ 10:05 f m

Vi får diska efter Anitra
de varslar i onödan ny

DFSA varslar om stridsåtgärder

varsel20090528_blogg_40191910

Inhyrning bryter det fackliga löftet!

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 8:29 f m

Inhyrning bryter det fackliga löftet!

Ett av de avgörande problemen med uthyrningsföretag är att det fackliga löftet bryts. Hur
mycket man än lägger ned på Bemanningsavtalet kommer den som är anställd på
bemanningsföretag alltid ha en konkurrensfördel gentemot egen fast personal. Den
inhyrande arbetsgivaren kan välja och vraka fritt. Den som ”inte passar” kan bytas ut
nästa dag. Om produktionen plötsligt faller kan han skicka hem de inhyrda samma dag.
Detta är inte möjligt med egen personal, därför bryter bemanningsbranschen det fackliga
löftet att inte sälja oss för sämre villkor än vi gemensamt bestämt.

Gentemot den industriella reservarmén av arbetslösa har vi skyddat os väl; ingen desperat
arbetslös kan underprisa sig in till en anställning om vi har kollektivavtal. Lika så
förhindrar vi att arbetsgivarna byter ut personal mot arbetslösa genom
återanställningsrätten. Detta gäller inte bemanningsföretag. Många bemanningsföretag
dumpar priserna för att få in en fot på företagen, och när de väl är inne är de svåra att bli
av med. Likaså kan företag göra sig av med fast anställda och ersätta dessa med inhyrda.
Detta är en omorganisation som ligger inom ramen för arbetsledningsrätten.
Återanställningsrätten är inget värd om arbetsgivaren fyller upp produktionen med inhyrning.

Inhyrning leder till lokal utpressning!

Det fanns en orsak till att arbetarrörelsen tidigare gjorde det olagligt med uthyrning av
arbetskraft och att privat arbetsförmedling var förbjuden. Den orsaken har idag glömts
bort?

Tidigare, innan inhyrningen, hade vi två starka parter på det lokala planet; arbetsgivaren
och klubben. Dessa formade tillsammans de konkreta arbetsvillkoren på företaget utifrån
ramarna i det centrala avtalet. Idag har arbetsgivaren fått ett kraftigt redskap som
förskjutit maktbalansen på arbetsplatsen; rätten att byta ut egna anställda mot inhyrda.

Ofta blandar man inhyrda och egen personal i syfte att skapa en tävlingssituation, jobbar
man bra och intensivt så blir man kvar, håller man inte takten så åker man ut. Håller de
inhyrda inte takten så byter man bemanningsföretag. 

Detta har gjort att arbetstempot de tio senaste åren trissats upp enormt. Arbetsgivarna har
gnölat över reallöneökningar på några procent. Medan man på lagren har man kunnat räkna hem
ett tiotal procent i produktivitetsökningar.

Förhandlingsklimatet har drastiskt ändrats till det sämre, då arbetsgivaren alltid kan dra
fram jokern ur rockärmen; ”vill ni vara kvar eller ska jag börja hyra in istället”. Det blir
vanligare att klubbarna kompromissar med sina positioner när de vet att arbetsgivaren
alltid kan avgöra frågan med att blanda in anställningens vara eller icke vara.

Jämför man antalet aktiva klubbar före och efter bemanningens genombrott kan man se
en klubbdöd breda ut sig. Många orkar inte längre hålla stången mot arbetsgivarnas
aggressiva hållning lokalt. Förändringar som arbetsgivarna aldrig skulle drömma om att
driva emot förbundet i de centrala förhandlingarna, pressar de igenom lokalt under
förtäckta hot om att anställningen står på spel.

Det finna i kråksången för arbetsgivarna är ju att bemanningsbranschen finns i alla
konjunkturlägen. För kunde arbetsgivaren vara kaxig i lågkonjunktur och ge efter i
högkonjunktur. Idag kan man hota de anställda om att byta ut dem mot inhyrda alla dagar
i veckan, året om. 

Inhyrning försämrar anslutningsgraden!

Det är otroligt svårt att organisera inhyrd personal. De gånger som vi har försökt
organisera de inhyrda och vi hittat ledande gestalter som kan föra sina kamraters talan,
blir de utbytta, hamnar på andra arbetsplatser e t c.

Det finns ett gemensamt intresse både hos det inhyrande företaget och det uthyrande
företaget att det inte högkonjunktur.
Idag kan man hota de anställda om att byta ut dem mot inhyrda alla dagar i veckan, året om.

Stöduttalande till arbetarna på Lagena

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 5:32 f m

http://stockholm.suf.cc/stoduttalande-till-arbetarna-pa-lagena/

Lagena, som är ett helägt dotterbolag till Systembolaget, har drabbats av varsel. Trots att Systembolaget redovisar
rekordförsäljning (det är en gammal sanning att folk super mer i kristider) så är man ändå ”tvungen” att varsla på. Men
det här varslet är speciellt – för det första varslar man trots att det tydligen går väldigt bra för företaget och för det
andra ersätter man den nuvarande personalen med inhyrd personal.Om man inte har råd att ha kvar sina vanliga
arbetare, hur har man då råd att släppa in 40-50 inhyrda varje dag? Det kostar lika mycket att ha en inhyrd arbetare på
Lagena, som det kostar att ha en “vanlig” arbetare.

Svaret är enkelt. Inhyrda är inte anställda på samma sätt som vanliga. Om en inhyrd inte jobbar i det tempo företaget
vill, tjafsar om sin lön eller kommer för sent, så kan man utan något vidare krångel skicka iväg denna och ersätta med en
ny. Man jobbar alltså för att bli av med den heltidsanställda personalen, för att ersätta den med en flexibel personal,
som lätt går att göra sig av med och som väldigt sällan vågar sätta emot arbetsledarna. Företagen använder krisen för att
göra sig av med oönskad personal – oavsett om det finns ekonomiska motiv eller ej.

SUF Stockholm har tidigare varit med och hjälp DFSA när dom legat i konflikt med Systembolaget. Då har det varit
liknande konflikter, nämligen personalpolitiken som Systembolaget bedriver. Att varsla på ett företag som det går bra för
är helt ologiskt från oss vanliga jobbares synvinkel. Men för cheferna är det hur logiskt som helst. Behovsanställd
personal kan kallas in när det behövs som bäst och de andra kan pressas att göra samma jobb på mindre tid. I jakten på
profit så är en av arbetsköparnas vanligaste taktiker att förtäta arbetet, att göra det mer stressigt för oss på golvet.

Vi i Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm vill uttrycka vårt fulla stöd till arbetarna på Lagena. Vi är också villiga
att uttrycka vår solidaritet i mer än ord. Vi vill att ni ska veta att vi är med er, och att om ni behöver hjälp med något så
ska ni inte tveka att höra av er till oss. En attack på 33 arbetare på Lagena är en attack på oss alla. Det är viktigare nu
än någonsin att vi håller ihop.

I Solidaritet
Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm

maj 28, 2009

ABC Nyheterna Dagens demostration

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 4:42 e m

http://svtplay.se/v/1574572/abc/28_5_18_10?cb,a1366518,1,f,103287/pb,a1366516,1,f,103287/pl,v,,1574572/sb,p103287,1,f,103287

”Systembolaget utövar utpressning”

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 4:03 e m
Utanför Systembolaget 090528

Utanför Systembolaget 090528

2009-05-28 | 17:25

”Systembolaget utövar utpressning”

Personalen på Systembolagets dotterbolag Lagena Distribution, gör
uppror för att bolaget ska anlita bemanningsföretag och försämra
villkoren för de ursprungliga anställda.
… Läs mer under http://realtid.se/ArticlePages/200905/28/20090528142928_Realtid270/20090528142928_Realtid270.dbp.asp

Driftsektion för Systembolagsanställda

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 2:11 e m

http://driftsektionforsystembolagsanstallda.blogg.se/

PRESSMEDDELANDE 2009-05-28

DFSA i solidaritet med arbetarna på systembolagsägda Lagena

Anställda på Systembolagets centrallager Lagena i Jordbo protesterar idag vid
Systembolagets huvudkontoret mot att ledningen varslat merparten av personalstyrkan
för att i stället ta in personal från bemanningsföretag. Förevändningen är att man
förebereder sig på hårda tider i och med den ekonomiska krisen. Det går dock bättre än
någonsin för Systembolaget och försäljningssiffrorna skjuter i höjden. På Dagens
Nyheters förstasida finns idag nyheten ”Krisen svepskäl att säga upp” och även Lagenas
utspel framstår som en ren bluff.

Driftsektion för Systembolagsanställda (DFSA) har i över ett år kämpat mot otrygga
behovsanställningar på Systembolagets butiker. Fackföreningen känner igen både problemet
och Systembolagets agerande. Systembolaget har i förhandlingar om våra medlemmars
anställningar under hösten 2008 hänvisat till krisen för att slippa erbjuda riktiga
anställningskontrakt och man har även nämnt bemanningsföretag som ett alternativ. Inte
förrän försäljningsrapporterna offentliggjordes första kvartalet 2009 slutade man använda
krisen som argument. – Systembolaget har tidigare med halvt förtäckta hot förklarat att man
istället för deltidare som hankar sig fram på timmar på butikerna skulle kunna ta in personal
från bemanningsföretag på butikerna, säger Jarl Keber från DFSA.

Upp till kamp mot varslen och de otrygga anställningarna på Systembolaget!

”Krisen svepskäl att säga upp” skriver DN på förstasidan idag och fortsäter: ”När företagen
varslar får fler gå än vad som är motiverat av ekonomiska skäl”. Även om DN väljer att
fokusera på att cheferna tar tillfället att säga upp personal de inte är nöjda med, kommer det
även fram att företag använder den ekonomiska krisen för att göra nedskärningar även av
andra slag. LO-TCO rättskydd menar i artikeln att det inte bara handlar om ”att handplocka
dem som anses lågpresterande utan om att trimma organisationen”. I det nu aktuella fallet
med Systembolagsägda Lagena handlar det om att passa på att skaffa sig en flexibel
personal styrka. Systembolaget har i förhandling med DFSA upprepade gånger påpekat att
det statliga monopolet arbetar mot att få en mer flexibel personalstyrka för att bättre kunna
möta säsongsvariationerna.

Större flexibilitet är också målet med arbetstidsreformen Årsarbetstid som DFSA rapporterat
om tidigare. Inte heller inför lagerarbetarna på Lagena har ledningen tvekat att säga att just
flexibilitet är anledningen, men motiveringen är det svepskäl som DN skriver om.
Systembolaget säljer som aldrig förr och inget tyder på att den trenden är på väg att vända.
Idag har DFSA varslat stridsåtgärder mot Systembolaget med kravet att man måste ta
avstånd från Lagenaledningens skamlösa vinstmaximering på arbetarnas bekostnad.

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.