Lagerarbetarnas Blog

juni 29, 2009

”Oenigt slut på Systemstrejken” (ABC)

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 5:18 e m

Och på måndagen kom alltså beskedet att 26 lagerarbetare får gå.
-Det negativa är förståss för de som får gå men den här kampen kan vi inte bara se isolerat till Jordbro industriområde, säger Patrik Olofsson, lagerarbetare Lagena till ABC.
Även om stämningen bland lagerarbetarna på måndagen var tryckt, känner många att de ändå vunnit på strejken.
-Så sent som igår nämnde vänsterns partiledare Lars Ohly frågan i sitt tal i Almedalen. Den nämns av de flesta avtalssekreterare inom LO som en av de största frågorna inför nästa avtalsrörelse. Så under kommande år kanske vi vinner den här kampen fast på ett annat plan än just i industriområdet i Jordbro, säger Patrik Olofsson.

Se inslaget här>>>

Lagena säger upp 26 efter centrala förhandlinger

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 5:08 e m

Läs mer här>>>

Lars Ohly: Lagena sätter sig över lagstiftarens intentioner

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 4:58 e m

”Det finns en illusion om att vi har två jämbördiga parter på arbetsmarknaden. Samtidigt vet många av oss att arbetsrätten har urholkats.

Några exempel på detta; företaget Lagena i Jordbro som ägs av Systembolaget – ett statligt bolag – använder utpressning mot sina anställda för att få igenom försämringar i avtalen och är beredda att säga upp anställda för att sedan direkt hyra in andra från bemanningsföretag och därigenom kringgå turordningsreglerna.

Man använder makten för att sätta sig över lagstiftarens intensioner. Istället för en trygghet och ett medinflytande vi kan vara stolta över har vi patronföretag som Lagena i Jordbro.”

Se hela talet från Almedalen här>>>

juni 27, 2009

76% av LO:s förtroendevalda stödjer vild strejk

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 7:02 e m

I senaste numret av LO-tidningen (090626) har man med anledningen av Lagena-strejken genomfört en opinionsundersökning bland förtroendevalda i alla förbund och 76% säger att man anser vilda strejker vara befogade.  De 76% fördelar sig på en skala från de som ”alltid” anser vilda strejker befogade, via de som tycker att det är befogat ”ibland”  till de som tycker att ”enstaka gånger” är OK.

Endast 24% anser att det ”aldrig” är befogat med vilda strejker.

juni 26, 2009

Hålen i LAS måste täppas till

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 3:37 e m
Josefin Brink (v), Riksdagskvinna i Arbetsmarknadsutskottet träffar Lagena-arbetare 090623

Josefin Brink (v), Riksdagskvinna i Arbetsmarknadsutskottet träffar Lagena-arbetare 090623

Stöduttalande från Citymailklubben Väst/SEKO

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 2:55 e m

Medbestämmande och solidaritet!

Det är uppenbart att krisen utnyttjas som ett alibi för att förverkliga en alltmer cynisk personalpolitik. Omfattande försämringar står för dörren. Vi på Bring Citymail känner stark med er som arbetar på Lagena. I mångt och mycket delar vi er verklighet. Vi ser också hur tryggheten försvinner från arbetet när arbetsgivarna tänjer på lagar och avtal. Skambudet som ni erbjöds visar på arbetsgivarnas påfallande arrogans och ökade råhet. Likaså på en obefintlig förståelse för det mänskliga ödet. I deras värld skall flexibilitetens tyngd ligga ensamt på den enskildes axlar. Det kan vi aldrig acceptera.

Det är hög tid att vi som facklig rörelse börjar flytta fram våra positioner och vågar ta strid för verkligt medbestämmande och ökad trygghet. Dit når vi bara genom nygamla arbetssätt där fokus ligger på vad vi kan göra tillsammans. Beslutet ni tog att gå ut i olovlig strejk var både modigt och inspirerande. All heder till er. Den som bara gräver skyttegravar förlorar mark, den som vågar och tar strid vinner i längden. Visst kommer vi att ta smällar på vägen men vi tar de hellre när vi försöker än när vi bara står still.

* Återställ maktbalansen på arbetsmarknaden. Begränsa arbetsgivarnas godtycke och egenmakt, begränsa den oinskränkta rätten att leda och fördela.

* Öka det lokala medbestämmandet. Inför konflikträtt vid lokala avtalsförhandlingar, lönerevision och varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist.

* Förstärk anställningsskyddet. Ingen inhyrning när återanställningsrätt kvarstår, begränsa möjligheten till tillfälliga och otrygga anställningar.

Solidaritet med arbetarna på Lagena.

Göteborg 2009-06-26

Thomas Gorin, Ordförande Citymailklubben Väst/SEKO

Bemanningsstriden är principiellt viktig

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 6:04 f m

Läs mer här>>>     Och här>>>      Och här också>>>

juni 25, 2009

Manifestation samlar in pengar till Lagena-arbetarna

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 2:57 e m
Medborgarplatsen, Stockholm 090624

Medborgarplatsen, Stockholm 090624

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer här>>>>

Krönika i Göteborgs-Posten om Lagena m m

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 12:40 e m

Läs krönikan här>>>

juni 24, 2009

AD interimistiskt beslut

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 9:13 f m

Interimistiskt beslut från AD här>>>

Nästa sida »

Blogg på WordPress.com.