Lagerarbetarnas Blog

juli 31, 2009

Här förs kravallstaketen bort

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 9:14 f m

43 dagar efter att strejken avslutades lyfter polisen bort de kravallstaket som stått utanför Lagena. Det här måste ha varit en av de mest omfattande polisinsattser som någonsin satts in mot en strejk.

kravallstaketLagena1kravallstaketLagena2kravallstaketLagena3

juli 29, 2009

Kravallstaket blir fall för JO

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 8:40 f m
Kravallstaketen utanför Lagena JO-anmälda

Kravallstaketen utanför Lagena JO-anmälda

juli 28, 2009

”Återinför förbudet mot bemanningsföretag!”

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 8:05 f m

Läs mer här>>>

juli 27, 2009

Stöduttalande från Livsklubben vid Carlsbergs Bryggerier AB i Falkenberg

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 12:40 e m
  Vi stödjer arbetarnas krav på systembolagets lager Lagena
 Arbetarna på systembolagets lager Lagena i Jordbro kämpar för att stoppa uppsägningarna av 33 anställda. Företaget vill ersätta fast personal med inhyrd. Redan i höstas blev 49 av 150 av med jobbet. 

Det arbetarna på Lagena reagerar mot drabbar många. Bara under maj blev 9000 personer i landet varslade om uppsägning. Samtidigt ökar pressen på arbetsplatserna med fler osäkra anställningar. Det är en utveckling som sliter ner människor, som förstör axlar, knän och slår mot familjer. Striden på Lagena angår alla som vill ha ett slut på den här utvecklingen. Det visar på ett alternativ till uppgivenhet.

Därför stödjer vi Handelsklubben på Lagena i deras krav:

– Lagenas ledning skall dra tillbaka varslen

– Att inte försämra arbetarnas villkor

– Begränsa andelen inhyrd personal

– LO bör organisera kamp mot uppsägningarna

Livsklubben vid Carlsbergs Bryggerier AB i Falkenberg

livs.falkenberg@carlsberg.se

juli 24, 2009

Rekordhöga böter, priciper & fortsatt stöd

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 5:33 f m

Flamman: Lagena kräver rekordhöga böter>>>

Arbetaren: Ett företag bland många>>>

LO-tidningen: ”Stort intresse för vår kamp”>>>

juli 21, 2009

Metalls ordförande: ”Bemanningsföretag är inte framtidens arbetsmarknad”

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 12:05 e m

Stefan Löfven befarar att fler företag framöver kommer att vilja anställa medlemmar via bemanningsföretag. Han ser nämligen en risk att företagen på så sätt försöker kringå lagen om anställningsskydd. Ett företag kan till exempel säga upp anställda och ta tillbaka de personer företaget vill ha kvar via bemanningsföretag.

– Där kommer vi säkert att ha flera tvister på det ämnet. Men jag vet att flera förbund har den hör typen av problem.”

Lyssna på intervjuen från SR Ekot här>>>

juli 20, 2009

Solidaritet från LKAB:s Kirunagruva

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 5:55 f m

Till arbetarna på Lagena i Jordbro

När vi hörde om eran strid för jobben på Systembolagets lager Lagena i Jordbro så inleddes en insamling för att hjälpa er med AD-böterna.

Lagena har kringgått LAS för att kunna ersätta fast personal med bemanningsföretag. Det är en del av arbetsgivarnas offensiv i hela landet att försämra anställningsskyddet och ni visade mod i försöket att stoppa den.

I solidaritet har vi arbetare i LKAB:s Kirunagruva samlat in pengar som satts in på Plusgiro 134456-3.

Lyckönskningar från Kiruna

juli 17, 2009

”Omstridd fackbas gästar Västervik”

Filed under: Föredrag — lagerarbetare @ 5:18 f m

Läs mer här>>> (Västervikstidningen)

juli 12, 2009

Lagenaarbetare på talarturné

Filed under: Föredrag — lagerarbetare @ 9:41 f m
Luis Gutierrez

Luis Gutierrez

Från RS sommarläger>>>

Luis Gutierrez som arbetat sju år på Lagena i Jordbro, talade också på möte. Också Claudio Prado Frias från Lagenaarbetarna deltog.
– Företaget varslade först 34 personer i december, bland med en felinvestering som orsak – en investering vi i förväg sa inte skulle lyckas. Samtidigt skulle vår arbetsbörda ökas från 12 ton till 15 ton per dag. När sedan nya varsel las i maj hade vi många diskussioner. Vår slutsats var att det är vi som är facket – vi måste själva kämpa för förändringar, inte bara några få representanter, berättade Luis Gutierrez, som också tog upp om den fortsatta kampen.
På mötet samlades också drygt 2 200 kronor in till Lagenaarbetarna.”

Patrik Olofsson har talat på Kvarnby Folkhögskola i Malmö (se här>>> ) och kommer att tala på ett möte med Västerviks Socialistförening och ABF den 18:e juli (se här>>>).

juli 10, 2009

Stöduttalande från SSU-Kista

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 11:22 f m

SSU-Kista sänder detta stöduttalande i solidaritet med arbetarna på Lagena i Jordbro, och deras kamp för att behålla sina jobb. Vi är oroade över den nuvarande utvecklingen där inhyrd personal ersätter den med fast anställning. Det skapas en otrygghet när sådant inträffar på arbetsmarknaden, i den stundande lågkonjunkturen. Själva taktiken med att, från arbetsgivarnas sida, låta allt större andel av personalen ha visstidsanställning, sätter arbetare emot arbetare och är ett avskyvärt försök att splittra arbetarerörelsen! Detta har redan pågått några i det privata näringslivet, och det är beklagligt att statliga företag apar efter detta beteende.

Vi, som ungdomsorganisation, tycker att denna fråga – bemanningsproblematiken – är extra angelägen, då det främst är unga som drabbas av att fast anställning inte är en rättighet.

Vi vill uppmana Lagena att sluta med sitt både olagliga och omoraliska beteende, och än en gång sända vårt stöd till alla kämpar på lagret i Jordbro.
– Stoppa arbetsgivarnas utpressning – stöd lagerarbetarna på Lagena i Jordbro!

– Begränsa andelen inhyrd personal på Lagena till max 10%.

– LO bör organisera kamp mot uppsägningar.

– SSU, i egenskap av LO’s ungdomsförbund, bör ta upp kampen emot bemanningsproblematiken!
Kista, Onsdag 8 Juli 2009.

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.