Lagerarbetarnas Blog

januari 13, 2011

Tänk att vi alltid ska gilla läget – Handels ledare manar till underkastelse

Filed under: Handels policy och avtalskrav,Kampen mot bemanningsföretag — lagerarbetare @ 8:52 f m

Det har alltid varit så inom den fackliga rörelsen att vissa av oss har sett facket som en motståndsrörelse mot kapitalets fria liv och den kraft varmed vi går till storms mot rådande trender av ökad orättvis. Sen har det alltid funnits dem som sett facket som en medspelare till näringslivet, där samförståndet är viktigare än den fackliga kampen. För att lura oss att acceptera franchise, bemanningsföretag m m drar man fram en gammal facklig bofink; strukturomvandlingen.

Den falska logiken ser ut så här:
Facken har alltid bejakat strukturomvandlingen
Bemanningsföretag och franchise är strukturomvandling
Alltså ska facken bejaka bemanningsföretag och franchise

Ve den som sätter sig på bakhasorna och strejkar vilt mot detta:

I den svenska modellen ingår att facket gillar läget när strukturen på arbetsmarknaden förändras. I stället för att sätta sig på bakhasorna med vilda strejker, som i vissa andra länder, är man med på noterna. Vitsen med detta är att de jobb som kommer i stället efter nedläggningar i branscher och företag blir bra jobb och att de anställda får hjälp till en bra omställning.

Franchisedrift och bemanningsföretag är en del av dagens arbetsmarknad. Därmed är det också viktigt att anpassa de fackliga metoderna så att facket slår rot bland de anställda som jobbar på bemanningsföretag eller företag som ägs av franchisetagare. Det är en riktig och viktig utmaning för facket i den svenska modellen.”

( http://www.handelsnytt.se/en-ny-tids-utmaningar-for-facket )

Strukturförändring eller maktförskjutning

Ökningen av franchisedrift och bemanningsföretag är inte strukturomvandling – det bara ren maktförskjutning. Precis som att visstidsanställningarna ökat med 50 % de senaste 20 år beror det inte på någon ”strukturomvandling” i näringslivet, utan på en förskjutning av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.

Att visstidsanställningar och deltid främst drabbar kvinnoyrken beror inte på slumpen i någon ”strukturomvandling”, utan beror på ofördelaktiga maktförhållanden för kvinnor på arbetsmarknaden.

Ökningen av franchisedrift och bemanningsföretag är en del av hela trenden att trycka tillbaka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden. I bägge fallen är syftet att göra sig av med skyldigheterna som följer av ett arbetsgivaransvar.

Arbetsgivarstrategi bakom franchise

Att lägga ut verksamheter på franchise handlar om att företag skaffar sig en ”buffert” (i form av en småföretagare) mellan sig och personalen. ”Bufferten” får det formella personalansvaret, i och med att anställningarna övergår till det franchiseföretag som bedriver verksamheten, och får ta ansvar för avtal och löner, arbetsmiljö, MBL och allt som hör arbetsrätten till. Vitsen är att de ska vara så hårt styrda av franchisegivaren att de bara i bästa fall kan nå upp till en miniminivå av åtagande gentemot personalen och facket. 

Den starka press som franchisetagaren i många fall lever under kan alltså resultera i att de anställda i har stora svårigheter att hävda samma rättigheter som anställda i ”vanliga” företag.
Franchisetagaren är inte alltid, genom det avtal som man är bunden till, att betrakta som reell motpart ur ett fackligt perspektiv.

Viktiga beslut som påverkar franchisetagarens anställda tas inte av denna, utan av franchisegivaren. De anställda har därför minimalt inflytande, eftersom de inte har inflytande på den nivå där besluten faktiskt fattas.

En problematik som också blivit mer och mer utbredd när det gäller franchisetagaren som en hårt bunden och beroende part i franchiseförhållandet, är de bristande möjligheterna att leva upp till arbetsmiljölagstiftningens krav. När det gäller det utbredda problemet med rån, hot och våld i butiker så har i många fall inte franchisetagaren beslutsbefogenheter när det gäller att vidta exempelvis förändringar som gör arbetsmiljön säkrare.

Äkta och falsk strukturomvandling

All förändring på arbetsmarknaden är inte strukturomvandling. Om facket lyckas få igenom sex veckors semester istället för fem, så är det inte en strukturomvandling – det är en maktförskjutning till arbetarnas fördel. Om Arbetsgivaren lyckas öka antalet otrygga anställningar, så är det ingen strukturomvandling – det är en maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel.

Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle är ett exempel på en äkta strukturomvandling i ekonomin. Textil- och varvsindustrins nedgång, och bil-, telekom- och läkemedelsindustrins uppgång är ett annat exempel på äkta strukturomvandling. Offentliga sektorns expansion och kvinnornas intåg på arbetsmarknaden är ett annat exempel på äkta strukturomvandling.

Den strukturomvandling som fackföreningsrörelsen traditionellt hyllat är den som bygger på Rehn-Meidner-modellen. Alltså;

1) Det är OK om jobb försvinner på företag som inte kan betala lön enligt den solidariska lönepolitiken.
2) Det är OK om lågkvalificerade jobb försvinner till förmån för högkvalificerade.
3) Det är OK om lågproduktiva jobb försvinner till förmån för högproduktiva.

Visst kan vi diskutera Rehn-Meidner-modellens förtjänster och tillkortakommanden, men helt klart är i alla falla att ingenstans står det i Rehn-Meidner-modellen att det är OK att fast anställda jobb försvinner till förmån för bemanningsföretag eller franchise. Det är rent nonsens att det ska likställas med strukturomvandling. 

Kassako eller maktmedel

Det går ett mantra genom Handelsnytt och förbunden om fler medlemmar. Fler medlemmar hos franchiseföretagen, fler medlemmar hos bemanningsföretagen och snart också fler medlemmar bland F-skattarna. Inget fel med det, men varför ska vi bli fler medlemmar? Om detta sägs inget! För att förändra? För att slå tillbaka de nuvarande modellerna med franchise och bemanningsföretag? För riktiga anställningar?

Eller för att säkra utkomsten hos dem som har arbetarrörelsen som födkrok?

Patrik Olofsson

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.