Lagerarbetarnas Blog

mars 20, 2011

Handels kongress: Avd 12 visar vägen i bemanningsfrågan

Filed under: Handels policy och avtalskrav,Kampen mot bemanningsföretag — lagerarbetare @ 1:15 e m

Motion A.4.55

Det är dags att ta seriösa krafttag mot den växande branschen, bemanningsföretag. Det ploppar upp allt fler och fler bemanningsföretag, både auktoriserade och icke auktoriserade alla med samma mål, att hyra ut personal.

Som det är i dag har vi ca 55000 till 60000 årsanställda inom bemanningsbranschen. Runt 110 000 jobbar någon gång under året på ett bemanningsföretag. Av de ca 2000 bemanningsföretagen är runt 400 är auktoriserade.

Det tredje största uthyrningsområdet, efter kontor och industri, är lager/logistik. Uppskattningsvis, enligt branschen själv, handlar det om 6 000 anställda inom lager/logistik.

Dessa är idag hänvisade till en tillvaro som daglönare, med ständiga arbetsplatsförflyttningar och oerhört svåra att organisera för den fackliga organisationen. De flesta av dessa fyller ett permanent arbetskraftsbehov på våra arbetsplatser och förtjänar egentligen riktiga anställningar. Riktiga anställningar, att på arbetsplatsen tillhöra en arbetsgemenskap, främjar hög organisationsgrad.

Istället används bemanningsföretagen till att fragmentisera de anställda i olika grupper. Det är inte ovanligt att företag använder 2-5 olika bemanningsföretag, utöver den egna personalen, för att gruppera personalen i små grupper som ska överträffa varandra och konkurrera ut varandra.

Det är för fackligt aktiva ingen nyhet att det skapar splittringar på arbetsplatser och försvårar möjligheten till höjd organiseringsgrad. Vi har mycket liten om än ingen insyn i deras löner och möjligheten till att ta striden för dem om så skulle behövas.

Det är osäkerheten att få behålla sitt arbete bland dem inhyrda som får dem att titta ner i marken och hålla tyst när chefer skäller på dem. Det är mentaliteten från arbetssäljare som får dem att acceptera mantrat att dem är som maskiner, det är bara att byta ut dem när dem slits ut.

Det är bemanningspersonalen som hotas med sparken om de inte jobbar hårdare, fortare och under slavliknande förhållanden jämfört med de fastanställda som i framtiden aldrig kommer att våga ta den fackliga strid som behövs.

Så som arbetsgivarna behandlar de inhyrda, skulle de vilja behandla de fast anställda (bara det att de inte kan det riktigt än). Det är i de inhyrdas arbetsvillkor vi ser vår egen framtid. Om utveckling fortsätter är det detta som kommer bli normen.

Bemanningsföretag var förbjudna mellan 1936 – 1991. Det fanns goda skäl för detta, då de utgör ett sådant hot mot fackföreningsrörelsen och maktbalansen på arbetsmarknaden. När bemanningsföretagen återlegaliserades 1991 krävde LO i sitt remissvar till den nya lagen att:

”De som bäst kan avgöra behovet av in/uthyrning är arbetstagarna på inhyrarföretaget som eventuellt ska arbeta tillsammans med inhyrd personal.” Med denna formulering visade LO att man då, 1990, förstod att det måste finnas ett lokalt fackligt veto i denna fråga för att arbetstagarna i det inhyrande företaget inte skulle känna sig hotade. Tyvärr har det kravet fallit i glömska och sorgligt nog har vi inte det idag.

Inhyrd personal är exakt den flexibla arbetskraft arbetsköpare är ute efter och då spelar det ingen roll om att prislappen är lite högre. Ofta blir dock prislappen i praktiken lägre eftersom de inhyrda är i en sådan utsatt position att de kan pressas att jobba hårda, snabbare och utan raster. Även om det, genom bemanningsavtalet m m, kan råda formell löneneutralitet mellan de olika grupperna på arbetsplatsen, sker annan villkorsdumpning genom att de inhyrda kan pressas hårdare.
Än är det dock inte försent att backa bandet och en gång för alla göra upp med detta problem.

I förbundsstyrelsen verksamhetsplanering kan man läsa: ”Den fackliga kampen och verksamheten på arbetsplatserna går ut på att värna och stärka alla medlemmars ställning genom kollektivavtal. Det är genom solidariskt och kollektivt handlande som vi kan göra skillnad när det gäller såväl löner som arbetsvillkor. Tillsammans vinner vi styrka.”

Tar vi inte fighten mot bemanningsföretagen nu kan det vara för sent att göra det. Enade vi stå, söndrade vi falla och denna rörelse har inte råd med fler splittringar.

Yrkande:
att Handels ska verka för en ändring av medbestämmandelagen, MBL, som ger facket rätten att neka inhyrandet av personal då man finner det lämpligt att göra så.
att Handels på sikt ska verka för att återinföra förbudet mot bemanningsföretag, likt det som rådde mellan 1936-1993.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionen

A.4.55 första att-satsen vill att Handels ska verka för en ändring av medbestämmande lagen, MBL, som ger facket rätten att neka inhyrandet av personal då man finner det lämpligt att göra så. Vetorätten i MBL § 39 fungerar utifrån det tänkta syftet. Handels menar att bemanningsföretag ska ses som ett komplemet till de egna anställda, användningen av inhyrd arbetskraft kan ske vid speciella behov av arbetskraft, dock inte som en permanent lösning av personalbehovet. Handels menar istället att begränsningen av bemanningsföretag i första hand ske genom förhandlingar med arbetsgivare och avtalslösningar

A.4.55 andra att-satsen vill att Handels ska verka för ett förbud mot bemanningsföretagen. Handels menar att bemanningsföretag ska ses som ett komplement till de egna anställda, användningen av inhyrd arbetskraft kan ske vid speciella behov, dock inte som en permanent lösning för att klara personalbehovet. Eftersom lagstiftning gör det möjligt att anställa personal ”vid behov” hur många gånger som helst, kan företagen i princip skapa egna bemanningspooler där arbetstagarna inte har rätt till ersättning de dagar de inte arbetar. Det är dock viktigt att Handels fortsätter att följa utvecklingen i denna fråga, och i avtalsförhandlingar driva frågan hur och när bemanningsföretag får användas.

Kommentar: Det är nästan lite komiskt att FS, i fråga om det fackliga vetot, hänvisar till MBL § 39 som tvärt om endast uttrycker rätten till veto om lag och avtal hotas i entreprenadsituationer och förhandling om § 39 ”gäller inte, om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.” (MBL § 38).
Motionen tar ju sikte på att det ska finnas ett veto även om andra fackliga intressen är hotade, eller om företagen missbrukar de inhyrda.
FS föreslår också avslag på andra att-satsen med motiveringen att frågan skall drivas i avtalsförhandlingarna om hur och när bemanningsföretagen får användas. Där har ju FS haft alla möjliga chanser att visa vägen. Men med tanke på resultatet måste ju bedömningen göras att det är lagstiftningsvägen som måste beträdas.
Lagerarbetarnas Blogg

Debatt: Bemanningsföretag hotar heltid på butik

Filed under: Handels policy och avtalskrav,Kampen mot bemanningsföretag — lagerarbetare @ 11:55 f m

I debatten om bemanningsföretagen har det oftast inom Handels lyfts fram problemen på lagerarbetsplatserna. Allt för lite ljus har riktats mot de problem som är på uppsegling inom butiksområdet.

Om man söker arbete på butik och klickar man in på Arbetsförmedlingens hemsida så möts man inte längre av platsannonser från ICA och Konsum. Det som kommer emot en är en annan typ av företag. Här är ett axplock:

Vi söker omgående personer med erfarenhet av att arbeta i kassa i butik.
Vi erbjuder dig ett varierande arbete ute hos vår kund. Du träffar nya människor och får mer erfarenhet inom ditt yrke.
Vi önskar först och främst att du har kassavana, men erfarenhet av varuplock med livsmedel och butiksarbete är också meriterande!
Som person är du noggrann, snabb och serviceminded. Det är viktigt att du kan prioritera och att du har en öppen och hjälpam profil då du kommer vara kundens ansikte utåt.
Tjänsten är vid behov och kan därför kombineras med studier, annat arbete etc.
Visstidsanställning 3 – 6 månader
Deltid

Uniflex Sverige AB Helsingborg

Vi söker nu en duktig, glad person med rätt attityd för extraarbete inom kassahantering för vår kund i Uppsala. Du fungerar bra i grupp, har en positiv inställning och personlighet. Viktigt att du ska kunna börja jobba nu i sommar redan.
Bifoga bild i din ansökan, urval sker löpande med start omgående
Visstidsanställning 3 – 6 månader

Deltid

CO-WORKER BEMANNING

För kunds räkning söker vi ett gäng flitiga Varuplockare.
Inga tidigare erfarenheter krävs, men det är en fördel om du tidigare arbetat i butik.
Du motiveras av att arbeta i ett högt tempo. Trots ett högt tempo är du noggrann.
Du kan arbeta både i grupp och självständigt.
Eventuellt finns möjlighet till fortsatt extrajobb under hösten. En förutsättning för det är att du är student eller har annat extrajobb.

Assist Bemanning AB

Vi söker dig som verkligen brinner för arbete i butik!
Vill du ha ett utmanande arbete med goda utvecklingsmöjligheter inom butik är det dags att ta kontakt med oss.
Du kommer att arbeta som konsult för Storesupport i olika livsmedelsbutiker hos våra kunder. Uppdragen handlar om allt från kassahantering till varuplock. God lokalkännedom, viljan att resa runt samt vara flexibel när det gäller arbetstider är oerhört viktigt för att trivas med sitt jobb på Storesupport.

Svenska Storesupport AB

Varför är det så viktigt att uppmärksamma bemanningsföretagens utbredning på butikerna? Jo, på butikerna handlar det inte bara om att hindra utbytet av fast personal som debatterats så mycket på lagerarbetsplatser eller i Urban Outfitters-fallet. Inom butiksvärlden finns ett särskilt problem med många ofrivilliga deltidsanställningar. Hur påverkas rätten/möjligheten att gå upp i tid för deltidsanställda när bemanningsföretagen kommer in på butikerna?

Denna frågeställning gick helt avtalsrörelsen förbi!

För att börja besvara den frågan måste vi först besvara än annan fråga; finns det alls några förutsättningar för fler heltider inom detaljhandelsområdet? Ja, det finns det. Vi har de senaste 10-20 åren sett en radikal ökning av öppettiderna inom handeln, men inte en radikal ökning av antalet heltider. Trots att butikerna måste bemanna upp under fler timmar per dygn och vecka har det inte gått att öka heltidstjänsterna. Detta skvallrar om att problemet är strukturellt, snarare än praktiskt.

Första källan till information om vilken rätt till mer arbetstid en deltidsanställd har är lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS § 25a gäller att:

En deltidsanställd som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.”

Det här låter ju bra, och det var väl tänkt att deltidsanställda skulle kunna göra arbetstidsmässig ”karriär”, få fler och fler timmar, om verksamheten expanderade.

Men hur kommer detta i konflikt med existensen av bemanningsföretag? Jo, denna regel tar i första hand sikte på om företaget står i begrepp att nyanställda personal för att täcka ett arbetskraftsbehov. I det läget kan en deltidsanställd sticka emellan en begäran att få företräde till fler timmar.

Som vi alla vet vid det här laget nu är nyanställning bara ett av många sätt att täcka ett arbetskraftsbehov. Bemanningsföretag är ett annat. Och om arbetsgivaren väljer att tillgodose sitt arbetskraftsbehov genom bemanningsföretag, så har LAS § 25a inget värde för den deltidsanställde. Precis lika lite värde som återanställningsrätten för de som blir uppsagda och utbytta.

Den andra källan till information vilken rätt till mer arbetstid en deltidsanställd har är kollektivavtalet, och inom Handels är Detaljhandelsavtalet det största. Avtalet för detaljhandeln säger fr o m 1999 att ”Vid arbetskraftsbehov skall i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar”.

Detta innebär att inte bara vid utökat arbetskraftsbehov utan även om t ex någon slutar, eller är frånvarande, så skall arbetsgivaren först undersöka om det uppkomna arbetsbehovet kan täckas genom att deltidsanställda får ökad sysselsättningsgrad. Det är möjligt att man kan böja stickan så långts så att man t ex kan yrka på arbetsgivaren att ge deltidanställda fler timmar framför rätten att utnyttja övertid.

Men även detta kan kringgås med bemanningsföretag eftersom avtalsregleringen bara binder upp arbetsgivare i hur han disponerar sin egen organisation.

Dilemmat med både LAS och Kollektivavtalet – och det här är kärnpunkten – är att dessa bara är utformade så att de reglerar vad som händer i arbetsgivarens organisation – inte vad som händer på arbetsplatsen eller i arbetsgivarens verksamhet.

Rent formellt så driver ju många arbetsgivare sin verksamhet med hjälp av två (eller flera) organisationer; sin egen organisation med egna anställda och bemanningsföretagets organisation, de inhyrda.

För att inte få en krock mellan de höga ambitioner som finns i lag och avtal och den krassa verkligheten på butiksgolvet, måste vi få regelverk som omfattar det som händer på arbetsplatsen, eller driftsenheten (som det heter på juridikspråk).

Att bemanningsföretag urholkar LAS är ingen nyhet. Det som verkar vara en nyhet för många är omfattningen och hur många områden som berörs.

Ska vi någonsin ha en chans att få fler heltider inom handeln måste konflikten mellan LAS-rätten och bemanningsföretagen få en lösning till de deltidsanställdas förmån.

Patrik Olofsson
Ordförande, Handels klubb 20-717

Blogg på WordPress.com.