Lagerarbetarnas Blog

augusti 3, 2011

SSU skärper kraven på bemanningsföretagen – ”används systematiskt för att kringgå LAS”

Filed under: Kampen mot bemanningsföretag — lagerarbetare @ 10:42 f m

Anställningstryggheten är idag obefintlig för många, det finns ett antal olika anställningsformer idag som omöjliggör en stabil tillvaro för många människor. Det finns även flera näringsgrenar och arbetsplatser där kollektivavtal knappt existerar och facklig anslutning är minimal. Utmaningarna är idag många när det gäller arbetsmarknaden. Bemanningsföretag används idag systematiskt för att kringgå lagen om anställningsskydd, men även som temporär arbetskraft. Fackförbundens möjligheter är idag begränsade när det gäller att via förhandlingar påverka utlokalisering av personal till bemanning, därför måste medbestämmandelagen stärkas så att de fackliga organisationerna ges möjlighet att stoppa utlokalisering av arbetskraft som endast syftar till att kringgå lagen om anställningsskydd eller skapa otrygghet bland personalen.

Idag bedriver utländska entreprenadföretag massvis av olika projekt runt om i landet,framförallt inom byggbranschen, men även andra näringsgrenar. I många fall har de anställda i dessa bolag betydligt sämre villkor än gängse löne- och anställningsvillkor i Sverige. Fackföreningsrörelsen har idag genom olika domstolsbeslut på europanivå sämre förutsättningar att teckna kollektivavtal samt att bevaka att de efterföljs. Facket måste få bättre redskap för att kontrollera och bevaka så att kollektivavtal tecknas och efterlevs innanför landets gränser. Medbestämmandelagen måste stärkas så att de fackliga organisationerna ges ett större inflytande vid anlitande av underentreprenörer, krav på kollektivavtal ska kunnas ställas på de företag som anlitas som underentreprenörer i flera led.

  • Vi vill sänka provanställningstiden från sex till max tre månader.
  • Vi anser att det ska krävas en saklig grund för uppsägning under provanställning.
  • Papperslösa arbetare måste få rätt att organiseras fackligt.
  • SSU ska verka för att delade turer upphör på arbetsmarknaden.
  • Vi vill införa avdragsrätt för fackföreningsavgift och A-kassa.
  •  SSU vill stärka medbestämmandelagen så att facket kan ställa krav på kollektivavtal i flera led av underentreprenörer.
  • SSU vill att det ska finnas regler kring hur många procent av arbetet som arbetsgivaren kan anlita bemanningsföretag att utföra.
  • SSU vill verka för att man redan från dag ett ska få ett anställningsbevis då många unga endast jobbar korta perioder under den tiden är rättslösa.

(SSU Förbundsstyrelsens förslag till kongressen)

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.