Lagerarbetarnas Blog

september 4, 2011

Lyckad nätverkskonferens för lagerklubbar (rapport del 1)

Filed under: Handels policy och avtalskrav,Kampen mot bemanningsföretag — lagerarbetare @ 9:39 e m

Lördagen den 3 september samlades ett femtontal klubbordförande för lagerarbetsplatser inom partihandelsavtalets avtalsområde för att diskutera möjligheten att samordna avtalskrav inför avtalsrörelsen 2012. De flesta stora lagerföretag; ICA, Dagab, Servera m fl var representerade.


Orsaken till detta är den kritik som förbundskontoret riktat mot avtalskonferenserna hösten 2009 inför förra avtalsrörelsen. Kritiken har gått ut på att kraven har spretat åt alla möjliga håll och det varit stört omöjligt för förbundskontoret att kunna utläsa någon samlad bild över vad lagerklubbarna vill se för krav i avtalsrörelsen.

Vi håller inte riktigt med om att varken medlemmarna, lagerklubbarna eller avtalskonferenserna varit otydliga i sina krav. Men för att råda bot på eventuella otydligheter så anordnade vi denna konferens för att samla och förtydliga de avtalskrav som finns hos många lagerklubbar.

Istället för att uppmuntra detta initiativ såg en del av tjänstemännen på förbundet som sin uppgift att försöka sabotera konferensen (se nedan):

”Hej!
Vi har fått förfrågan från avdelningar om att Lagenas fackklubb bjuder in till avtalskonferens den 3 september. Det är ett brev eller ett mail som skickats runt till förtroendevalda i Handels. Se program nedan.
Handels tar avstånd från detta initiativ från Lagenas lagerklubb i Stockholm. Handels ska inte medverka med förtroendevalda, ge medel eller ersätta några kostnader för nedanstående konferens.
Handels har sina sedvanliga avtalskonferenser enligt den ordning som är beslutad av förbundsstyrelsen. Avtalskonferenser hålls på 19 platser och gäller för 20 avdelningar i september. På dessa avtalskonferenser ska det nomineras förtroendevalda till förhandlingsdelegationer och ges förslag på avtalskrav inom respektive avtalsområde. Fastställande av krav, opinionsbildning, kommunikation m.m. hanteras av förbundsstyrelsen och VU utefter rekommendation av de olika enheterna på förbundskontoret. Några andra former av hantering finns inte i Handels demokratiska process. Vi kan inte ha olika separata processer inom förbundet.
Eventuella frågor eller övriga uppgifter skickas till Mikael Segel, förhandlingsenheten.
Med vänlig hälsning,
Best regards,
John Haataja
Avtalssekreterare / Enhetschef
Head of the negotiation department
Handelsanställdas förbund
Trade Union of Commercial Employees
Upplandsgatan 5
Box 1146
SE-111 81 Stockholm
Sweden
tel:      +46 (0)8-412 68 38
mobil:+46 (0)70-268 68 38
john.haataja@handels.se
www.handels.se

Det märkliga med detta ”avståndstagande” är att det inte meddelats arrangören: Handels lagerklubb på Lagena, utan bara skickats ut till ombudsmän som i sin tur då ska försöka förhindra förtroendevalda att ta sig till konferensen.

Som tur var lyckades inte detta sabotage, utan vi hade en givande konferens med mycket bra strategiska diskussioner om hur partihandelsavtalet ska kunna utvecklas.

Det är på sin plats att förbundskontoret omprövar sin snorkiga och översittande hållning gentemot lagerklubbarna. Det är inget som uppskattas.

Referat ur avtalsdiskussionerna kommer i rapport del 2.

Blogg på WordPress.com.