Lagerarbetarnas Blog

december 7, 2009

Handels avd 20: Reglera bemanningsbranschen!

Filed under: Handels policy och avtalskrav — lagerarbetare @ 6:47 e m

Reglera bemanningsbranschen!

Uttalande antaget vid Handelsanställdas förbund avdelning 20:s
representantskapsmöte den 25 november 2009:

Allt fler företag i de flesta branscher använder sig av bemanningsföretag. I dess spår urholkas trygghet och rättvisa på arbetsplatserna.

Bemanningsföretag anlitas numera inte bara för att avlasta vid sjukdom eller arbetstoppar. I allt större omfattning väljer företag att säga upp egen personal och istället anlita bemanningsföretag i sin ordinarie verksamhet.

Hot om att ta in bemanningsföretag förekommer också som påtryckningsmedel för att få facket att acceptera undantag från turordningslistan och/eller som en utpressning för lönedumpning.

Inom Handels områden har detta pågått under många år framför allt på lagerarbetsplatserna. Nu sprider det sig också till butiker.

Det finns bemanningsföretag som sköter sig och som följer bemanningsavtalen. Men många företags enda mål med att anlita bemanningsföretag är att de vill sänka sina kostnader och komma ifrån arbetsgivaransvaret. Enda sättet för arbetsgivarna att tjäna pengar på att konstant ha inhyrd personal är genom att uppge en lägre genomsnitts lön än den som finns på arbetsplatsen. Konsekvensen blir att bemanningsföretagen betalar ut felaktiga löner. Det innebär i sin tur att lönerna dumpas och att konkurrensen blir snedvriden.

Att frågan är angelägen och berör många, visar också det faktum att LO och förbunden i samordningen inför avtalsrörelsen har med krav på att det fackliga inflytande ska stärkas vid anlitandet av bemanningsföretag och att ett stopp för arbetsgivarnas möjligheter att sätta Lagen om anställningsskydd ur spel genom att använda sig av bemanningsföretag så länge företrädesrätt vid återanställning gäller.

Handelsanställdas förbund avdelning 20 kräver:

Att en begränsning införs som innebär att max 10 procent av personalstyrkan får bestå av inhyrd personal

Att det inte ska vara tillåtet att säga upp egen personal för att i stället anlita inhyrning så länge företrädesrätt till återanställning gäller

Att den fackliga organisationens inflytande måste öka när bemanningsföretag anlitas

maj 27, 2009

Handels policy och avtalskrav

Filed under: Handels policy och avtalskrav — lagerarbetare @ 12:39 e m
 
http://www.handelsnytt.se/Huvudnyhet/Lagervarslar33tarininhyrda/Handelspolicyochavtalskrav/tabid/1173/Default.aspx
 

Handels policy och avtalskrav

 

Handels har en policy för hur man ska arbeta med bemanningsbranschen. Ett av
målen i den är att påverka lagstiftaren så att inhyrning av personal inte blir tillåtet för
företag som sagt upp egen personal, eller har tidigare anställd personal med
företrädesrätt till återanställning. Ett annat mål är att genom kollektivavtalen begränsa
andelen inhyrd personal.

I förra avtalsrörelsen var ett av Handels avtalskrav för partihandeln att begränsa
andelen visstidsanställda och inhyrd personal till högst 10 procent per arbetsplats, ett
krav som föll bort.
– Jag tycker att de släppte det för snabbt, jag är kritisk till Handels hållning mot
bemanningsföretagen. Hade man fått igenom kravet hade vi känt oss lite säkrare. Det
vore tackvänligt om Handels verkligen drev kravet i avtalsrörelsen 2010. Det är
livsviktigt för oss, säger Patrik Olofsson, fackordförande på Lagena.

Linnéa Klint
« Föregående sida

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.