Lagerarbetarnas Blog

juli 28, 2014

Lagena, Vänsterpartiet och internationell solidaritet

Den 6 november 2013 kallade DHL i Jordbro till sig personalrepresentanterna för lagerpersonalen och meddelade att de skulle säga upp 25 fast anställda och byta ut dem mot bemanningsanställda.

DHL drev lagret på entreprenad åt Lagena Distribution AB (som bytt namn till JF Hillebrand Logistics) sedan början på 2013. Lagena hade tidigare drivit lagret i egen regi sedan starten 1996. Planen var, att i formen av en dubbelstöt mot personalen, först byta ut Handels lageravtal (Partihandelsavtalet) som Lagena var bundet vid till Transports avtal, som DHL hade. Steg två var att rensa ut den egna personalen, som beskrevs som föråldrad, lågproduktiv och bortskämd, mot yngre, lätt utbytbara bemanningsanställda. Euforiskt hade man talat om besparingar på 10 miljoner per år genom den här dubbelstöten.

En bestående kvalité som personalen på Lagena/DHL har är att inte stillatigande ta skit. På många arbetsplatser med ett traditionellt, mediokert, lokalt fackligt arbete (eller kanske t o m avsaknaden av lokalt fackligt arbete) hukar man gärna när arbetsgivarens piskor flyger. Det tar tid att bygga upp en lokal facklig styrka som kan göra motstånd. Det som borde vara den högst prioriterade frågan är idag, tyvärr, den lägst prioriterade frågan i fackföreningssverige.

Motoffensiven lät dock inte vänta på sig. Första steget var att föra konflikten i öppen dagar. Bara arbetsgivaren tjänar på att konlikter förs inom en begränsad krets, inom 4 väggar och med diverse tystnadsplikter.

Här är fyra exempel på att föra ut konflikten i ljuset.

http://arbetet.se/2013/11/11/lagena-sparkar-och-hyr-in/

http://www.handelsnytt.se/dhl-ersatter-anstallda-med-inhyrda-pa-lagena

http://stockholm.etc.se/nyheter/nya-uppsagningar-pa-lagena

http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/DHL-vill-sparka-25-och-ersatta-med-inhyrda/

Samtidigt fanns chans att öka det politiska trycket. Frågan om bemanningsföretagens roll som undergrävare av LAS sammanföll också med Vänsterpartiets Bra Jobb-kampanj:

http://www.vansterpartiet.se/dhl-sparkar-25-och-ersatter-med-bemanningsanstallda

http://www.vansterpartiet.se/brajobb

http://www.vansterpartiet.se/politik/bemanningsforetag

Det ska också nämnas att det fanns utspel från Socialdemokraterna också, men inte lika ihärdigt och inte specifikt i Lagena-frågan:

http://www.handelsnytt.se/s-vill-skarpa-regler-for-inhyrning

Personalen kontaktades av Vänsterpartiet för att utröna om det fanns en win-win-situation. Och det gjorde det. Frågan diskuterades bland personalen och de ville att Jonas Sjöstedt skulle komma på besök den 3 december. Som av en händelse skulle han debattera bemanningsföretagens roll mot Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons i TV4 dagen innan:

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/debatt-ska-bemanningsföretag-förbjudas-2495817

Här hamnade Lagena i centrum för debatten och Jonas Sjöstedt tog upp sitt kommande besök på arbetsplatsen, men redan dagarna innan hade det hunnits med några utspel i media:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/v-vill-totalforbjuda-bemanningsforetag_8776332.svd

Mötet blev kort men givande. Sjöstedt erbjöd sin hjälp att höja temperaturen i frågan, dels i media och dels i riksdagen i en interpellationsdebatt:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17976948.ab

https://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110169

Även Ali Esbati, ledamot i arbetsmarknadsutskottet för Vänsterpartiet, fyllde på:

http://www.dagensarena.se/opinion/bemanningsmissbruket-bryter-ned/

På företaget görs försök från företagets sida till kohandel, med avtalsturordning och avgångsvederlag. Kollektivet avvisar alla krumsprång. Man anordnar också en helt egen julfest på Golfhallen i Jordbro. Att kämpa på fastande mage strider ju mot alla vettiga fackliga principer.

Julfest

Men tempraturen skulle höjas ytterligare ett snäpp; frågan skulle göras internationell. Ett multinationellt företag som DHL, och JF Hillebrand också för den delen, struntar nog i vad som händer i en liten avkrok i södra Stockholm. De måste känna att striden i Jordbro flåsar dem i nacken på hemmaplan.

http://arbetet.se/2013/12/16/europa-ska-fa-veta/

Med Vänsterpartiets hjälp lyftes frågan både i Tyska riksdagen och Europaparlamentet.

I Europaparlamentet kunde Vänsterpartiet själva, den 6 december 2013, med parlamentsledamoten Mikael Gustafsson resa frågan:

Trygga anställningar måste vara en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad. Bemanningsföretagens inträde på svensk arbetsmarknad har förändrat situationen till ett allt otryggare arbetsliv för människor. Bemanningsdirektivet 2008/104/EC trädde i kraft 2008, som hade en likabehandlingsprincip. Det vill säga att anställda av bemanningsföretag inte skulle ha sämre arbetsvillkor än anställda inom kundföretaget. Det svenska vin och sprit distributörsföretaget Lagena hade 2009 30 bemanningsanställda av totalt 114, den 11 november 2013 varslades ytterligare 25 av de nu 70 fastanställda för att ersättas av bemanningsanställda. Det innebär att över hälften av personalstyrkan skulle vara från bemanningsföretag. Lagena har ”leasat ut” lagerverksamheten till det tyska företaget DHL och ägs således delvis av den tyska staten.

Frågor:

Är det förenligt med EU:s Bemanningsdirektiv 2008/104/EC att avskeda fastanställda för att ersätta dem med bemanningsföretag, som DHL gjort på Lagena Distribution?

Det är naturligtvis svårt att få några vettiga svar från de ansvariga. De blir mest svepande bortförklaringar om att man inte kan lägga sig i enskilda företags agerande, men det har ändå betydelse att frågan uppmärksammas och att det undras vad DHL håller på med.

I Tyska riksdagen fick man ta hjälp av sina kontakter med Die Linke, och dess talesperson i fackliga frågor Jutta Krellmann.

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/581/58133.html

Hon ställde frågan vilken hållning den Tyska regering har, som i förlängningen är den största aktieägaren i DHL och t o m har statssekreteraren i finansdepartementet i DHL:s styrelse, till arbetstagares rättigheter och det som händer i Jordbro.

Hon skickade följande meddelande till arbetarna på Lagena:

”I Tyskland minskar den fast anställda personalen och istället används bemanningsanställda som får lägre lön än fast anställda. Användningen av inhyrd personal som man kan skicka iväg när som helst gör att arbetsgivaren får mer kontroll över arbetskraften. De delas upp och facklig organisering blir svårt. Den fasta personalen är alltid medvetna om hur lätt de kan ersättas med sämre villkor. Trots dessa negativa effekter är det fortfarande lagligt i Tyskland.

Vänstern i Tyskland kommer att fortsätta driva att principen om att ”lika lön för lika arbete” alltid ska gälla och att man max får ha inhyrd personal i tre månader. De ska inte få användas som ett verktyg för lönedumpning och klyvning av arbetskraften. På längre sikt måste bemanningsföretag förbjudas.

Efter att jag fick reda på DHL:s aktiviteter i Jordbro i Stockholm har jag som parlamentsledamot ställt en fråga till den tyska regeringen. Frågan gällde vad de anser om DHL:s uppträdande i Sverige. Regeringens svar är tunt och de säger att ansvaret ligger hos styrelsen för den operativa verksamheten. Och de hänvisar till att de använder OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Men det räcker inte om det, trots dem, är acceptabelt att göra sig av med fast anställda och ersätta med bemanningsföretag.

Jag önskar både er och oss framgång, uthållighet och ömsesidigt stöd i arbetet mot otrygga anställningar, lönedumpning och uppdelning av arbetskraften.

I solidaritet, Jutta Krellmann”

Ett par veckor efter att frågan om DHL personalen i Sverige lyfts upp som en fråga till tyska regeringen backade DHL i Sverige. Ett rykte gör gällande att höga tyska chefer kom på besök till lagret och kort därefter vände företaget helt om.

Den 19 februari kallar DHL till sig personalrepresentanterna och meddelar att varslet återtas.

http://arbetet.se/2014/02/21/varslet-dras-tillbaka-pa-lager/

http://www.handelsnytt.se/dhl-drar-tillbaka-varsel-pa-lagena

http://www.vansterpartiet.se/lagerarbetarna-vann-striden

http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/varsel-dras-tillbaka-pa-lagena-i-jordbro

http://jarfalla.vansterpartiet.se/2014/02/25/dhl-drar-tillbaka-varsel-i-jordbro/

http://arbetaren.se/artiklar/fast-anstallda-byts-inte-mot-inhyrda/

Det är naturligtvis många som ska tackas efter en sådan här fajt. Först och främst ska arbetarna på Lagena/DHL tacka sig själva för att man stod upp hela vägen och inte vek ned sig. Men naturligtvis ska Vänsterpartiet och Die Linke ha ett stort tack med Jonas Sjöstedt, Mikael Gustafsson, Ali Esbati och Jutta Krellmann i spetsen.

Ibland dyker det upp sterila diskussioner om parlamentariskt arbete kontra aktivism/utomparlamentariskt arbete. Den frågan är oftast fel ställd. Tricket är snarare att hitta en bra växelverkan mellan parlamentariskt arbete och utomparlamentariskt arbete. I det här fallet så har vi en lyckad växelverkan mellan facklig kamp och parlamentarisk kamp som räddade jobb.

Det är också så här som ursprunget till idén om facklig-politisk samverkan såg ut; tanken att leverera konkreta resultat åt arbetare genom både facklig och politisk kamp. Idag handlar facklig-politisk samverkan bara om att facket ska hjälpa ett parti vinna val, och inte om att det förs nån gemensam kamp för förbättringar (i alla fall inte i så grad att det påverkar motståndarsidan).

Facklig-politisk samverkan, som den ser ut idag, har till och med en passiviserande effekt i och med att många invaggas i tron att fackliga segrar inte är möjlig under en borgerlig regering. Inget kan vara mer felaktigt. Man måste alltid kämpa. Den som kämpar vinner ibland. Den som inte kämpar förlorar hela tiden.

Man får hoppas att denna seger inte arkiveras allt för snabbt för den är väldigt lärorik och ett exempel som bör spridas så långt det bara går.

blommor till jonas

december 7, 2012

Solidaritet med DHL-anställda i Turkiet – 22 avskedade för facklig aktivitet

Filed under: Solidaritet — lagerarbetare @ 10:29 f m

12_12_12_Facebook_Cover image

Internationell aktionsdag mot antifackliga avsked >>>

Rapport om DHL:s antifackliga arbete (engelska) >>>

Vykort >>>

april 6, 2012

Solidaritet med arbetarna på Cloetta! De stödde oss – nu stödjer vi dem!

Filed under: Solidaritet — lagerarbetare @ 7:55 f m
Tags: , , ,

Stöduttalande till arbetarna på Läkerol fabriken från Handelsklubb 717 vid Lagena.

Torsdagen den 8 mars fick arbetarna på Läkerol fabriken i Gävle beskedet att fabriken ska läggas ned och att produktionen ska flyttas till Slovakien. Cloetta planerar nedläggning inte bara i Gävle utan även i Allingsås och i Aura. I Gävle kommer 150 arbetare att förlora sitt arbete, totalt berörs cirka 345 arbetare.Arbetarna på Cloetta lyssnar till Patrik Olofsson & Kristin Frögren från Lagena

Cloetta är som många andra, ett vinstdrivande företag som ser till att kapitalet går före allt annat. Vi anser inte att det finns fördelar eller behov med att flytta ut produktion från Sverige för att företaget går i vinst. Att Cloetta väljer detta är bara för att öka sitt eget kapital utan att ta hänsyn till sina trogna arbetare eller människorna i samhället. På detta sätt väljer Cloetta att ställa arbetare mot arbetare och pressa ner lönerna maximalt.

Oacceptabelt Cloetta! Arbetare är mer än siffror! Arbetare är mer än kapital!

Anledningen till denna stöduttalande är inte bara en solidaritetshandling utan även en uppmuntran till att ta strid genom lokal kamp. Vi behöver enighet i den fackliga kampen mot arbetsgivarnas exploatering av arbetarklassen.

Klubbmötet,  Jordbro 30 mars 2012

Lagerarbetarna vid Lagena i Jordbro, Handelsklubb 717

Arbetarna på Cloetta lyssnar till Patrik Olofsson & Kristin Frögren från Lagena, dec 2009

juli 31, 2011

Hennes & Mauritz vikariepooler under lupp – solidaritet för bättre arbetsvilkor behövs

Filed under: Handels policy och avtalskrav,Solidaritet — lagerarbetare @ 11:11 f m

Intervju med Christian Sundin

För unga idag är en fast anställning inget som hör vardagen till. Att ha kommit in på arbetsmarknaden över huvud taget är det första stora steget, att klara sig kvar på den länge nog för att få en trygghet och kunna planera en framtid är en uppgift man sen får kämpa med dag för dag.

På hela arbetsmarknaden var andelen med en tidsbegränsad anställning 16 procent under 2008. I åldersgruppen 20-24 år var den 45 procent.
Antalet tidsbegränsat anställda bland ungdomar har ökat kraftigt och under 1990-talet mer än fördubblades andelen bland dem mellan 20-24 år.
Kvinnor är i högre utsträckning än män tidsbegränsat anställda. Bland kvinnor i alla åldrar är det 19 procent, medan samma siffra för män är 13 procent. Bland de unga kvinnorna är samma siffra 20 procentenheter större. Bland de LO-förbund som har högst andel med tidsbegränsade anställningar finns de kvinnodominerade Hotell & Restaurang och Kommunal. Även Handels har en stor andel medlemmar med otrygga villkor.
Men att ta sig ut på arbetsmarknaden och att få sitt första jobb, tryggt eller otryggt, svart eller vitt är inte bara siffror på papper, så vi gav oss ut på butiksgolvet och
in i sjukhuskorridoren.
– Många unga är osäkra på sina rättigheter, tror kanske att saker kommer lösa sig självt och är ofta tacksamma för att man får ett jobb över huvud taget, och många arbetsgivare är inte sena att utnyttja situationen, berättar Christian Sundin.
Han är förtroendevald för Handels fackklubb på H&M i Stockholm. Han berättar att man som anställd har det bra på H&M. Men han kan också vittna om problem som han vet förekommer på andra arbetsplatser inom branschen.
– Problem med att man inte får ut sina löner är vanligt – chefen hittar på allt möjligt för att lura framförallt sina unga anställda på pengar. Många har inte full koll på vad som gäller, men känner instinktivt att ”det här kan ju inte stämma, så här kan det väl inte få vara” och oftast så har de rätt, förklarar han.
Det finns exempel där man försöker lura folk på lönen, på sin övertid och OB-ersättning.
Man tvingas också stå ut med  att inte få sina raster, att vara övervakad och många utsätts för en ständig press att jobba hårdare. På en annan stor klädkedja, som är kända för att ha hårda regler och ung personal, har man strikta regler för exempelvis toalettbesök. På ytterliga andra arbetsplatser finns det förbud mot att prata med sina arbetskamrater när man jobbar, och man har speciella bonussystem om man sköter sig efter de uppsatta reglerna.
– Ett exempel på hur det kan gå till inom handeln är att man blir anställd på ett ganska lågt antal timmar i veckan först. Om man sköter sig ordentligt,
inte pratar med de andra, inte går på toaletten för ofta och är effektiv, så kan man efter ett par månader få ett par timmar till i veckan. Ibland måste man kanske stämpla ut när man ska gå på toaletten, ta en frukt eller vad det nu kan vara, berättar Christian, och fortsätter;
– Det har blivit mycket tuffare, dels generellt på arbetsmarknaden men framförallt inom handeln, bara jämfört med för 15-20 år sedan.
En del i en sådan utveckling kan man se H&M:s Fastpool-system som. Det är ett bemanningsföretag i företaget som startade som en sjukpool. Nu används den också för
intern rekrytering och är för många unga ett sätt att komma in på arbetsplatsen. Många som varit med ett tag kan bli upplockade på vikariat, och efter 2 år kan man få en fast
anställning. Ett problem det kan riskera att föra med sig är att det blivit svårare för de deltidsanställda att få de arbetspassen som de har rätt till. Man tar istället in folk direkt
från Fastpool istället för att ge timmarna till deltidarna.
På H&M har Handels förhandlat fram ett system där de deltidsanställa får fylla i när de kan jobba, och får förtur till de passen för att minska den risken. Under en normal vecka idag utförs mellan 10 och 40 procent av de arbetade timmarna inom H&M Stockholm av personal från Fastpool.
Bemanningsföretag används idag ofta på arbetsmarknaden för att ersätta fast personal på arbetsplatserna. För det ger såklart fördelar för arbetsgivare överlag att
kunna ha folk i arbetet precis de timmar man önskar dem, och skicka iväg dem när det är mindre att göra. Få vågar protestera då det ofta innebär att man inte får passet
nästa gång och möjligheten att planera sitt liv eller inkomst blir såklart begränsad.
– De flesta företags dröm är att ha någon form av behovsanställda rakt av, där alla är anställda inom företaget, i deras bemanningspool, och varje dag kan bli utskickad till olika butiker – där man behövs bäst för dagen. Det är såklart jättesmidigt för företaget som hela tiden kan justera och styra sin bemanning, men inte så roligt för de anställda. Det skapar en otrygghet, och vi ser också hur sjuktalen på grund av psykisk stress ökar, förklarar Christian.
Handeln är inte den enda branschen där unga anställda drar ett tungt lass. Inom hotell och restaurang branschen är felbetalda löner, fusk med arbetstimmar och obefintlig trygghet nära nog normen på många ställen, men även inom exempelvis vården är klimatet hårt.

Så funkar Fastpool:

• Man anmäler sitt intresse och skickar in sitt CV på internet och utifrån ansökan kan man kallas till intervju.

• Blir man antagen efter intervjun så följer två dagars internutbildning och sen är man färdig att få arbeta.

• Man får information om lediga pass att jobba antingen via internet, eller via sms. Först att anmäla sig vinner passet.

• Om passen det gäller är inom 48 timmar så får man ett sms med frågan, och har max tre minuter på sig att svara. Det är många som vill, det gäller att vara snabb.

Saxat från Röd Press Valspecial 2010.

Läs mer i Handelsnytt: Jill tar strid för tryggare pooler och Ett utnyttjande av människor.

Mera intressant läsning: ”Personal av kvalitet, till bästa pris” – akademisk uppsatts om vikariepoolerna på H & M (Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet)

december 11, 2010

Rättvis vinhandel 2011

Filed under: Solidaritet — lagerarbetare @ 11:47 f m

Systembolaget måste sätta press på Sydafrika
2010-05-12

Efter det demokratiska valet 1994 i Sydafrika började svenskar med glädje köpa sydafrikanska viner. Men Sydafrika kämpar fortfarande med effekterna av det förflutna och apartheid. Villkoren för dem som producerar de sydafrikanska vinerna har försämrats under senare år, skriver Gabi Björsson, Wendy Pekeur.

Lantarbetare lever fortfarande i fattigdom. Minimilönen på 1 231 kronor räcker inte till mat, skolavgifter, el och annat. Vissa arbetare får fortfarande lönen i alkohol.

Två tredjedelar av arbetskraften är kvinnor. De får ofta bara säsongsarbete och trots lika arbete får de lägre lön än männen. Bostaden tillhandahålls vanligen av vingården i den fast anställde mannens namn. Det innebär begränsade möjligheter för representanter för facket, journalister, släkt och vänner att besöka dem.

Förlorar mannen arbetet eller avlider blir hela familjen bostadslös. Kvinnor som utsätts för våld i hemmet riskerar att bli både arbetslösa och bostadslösa om de beslutar sig för att lämna en man som slår.

Dialog inte bojkott

Viner som tas fram under de här förhållandena säljs till höga priser i bland annat Sverige. Men i dag krävs inte en bojkott utan en dialog om förbättrade arbetsvillkor. Sedan 2004 organiserar fackföreningen Sikhula Sonke lantarbetare, främst kvinnor, i Västra kapprovinsen. Trots ett visst motstånd mot fackföreningar, välkomnar gårdsägare i dag många gånger en förhandlingspartner.

På vingårdarna var kollektivavtal tidigare okänt. Men Sikhula Sonke ändrar på situationen. Ända från starten har man förhandlat om bland annat löneförhöjningar, skyddskläder, toaletter på arbetsplatsen, betald föräldraledighet och sjuktransporter. Arbetet går framåt, men långsamt. Många av de frågor Sikhula Sonke kämpar för är redan lagstadgade, men problemet är att lagen inte efterlevs. För att påskynda arbetet för värdiga arbetsvillkor för lantarbetare behövs starka påtryckningar. En aktör som Systembolaget är inte obetydlig i detta sammanhang.

Etisk uppförandekod

Systembolaget har tidigare inte haft en etisk uppförandekod med krav på både producenter och leverantörer men nu utarbetas en sådan tillsammans med de övriga monopolen i Norden. Sikhula Sonke och Afrikagrupperna välkomnar detta men kräver att de fackförbund som organiserar arbetarna på vingårdarna får delta i arbetet.

Vi vill få garantier att koden inbegriper en lön att leva på, inte bara minimilönen som inte går att leva på, att koden betonar fackets rätt att verka på vingårdarna samt att Sikhula Sonke, och liknande organisationer i andra länder, ska vara delaktiga i arbetet med att informera arbetare om deras rättigheter, övervaka hur koden efterlevs och informera Systembolaget om överträdelser.

Arbetarna vet att de producerar viner i världsklass och vill att svenskarna ska fortsätta köpa dem.

Systembolaget bör utnyttja tillfället att ta fram en kraftfull uppförandekod som sätter press på vingårdarna med krav på en värdig tillvaro för arbetarna.

Ett par kronor till på prislappen är inget högt pris att betala för svenska konsumenter som vill slippa bismak av bittra druvor.

Gabi Björsson, kanslichef Afrikagrupperna

Wendy Pekeur, generalsekreterare Sikhula Sonke

Rättvis vinhandel 2011

Handelsklubben på Lagena Distribution AB beslutade på medlemsmötet 2010-12-01 att delta i kampanjen och att bidra med 3 000 kr.

Läs mer om kampanjen här: >>> (Afrikagrupperna) och här: >>> (Latinamerikagrupperna)

Solidaritet med de utsatta bärplockarna – Handelsklubben på Lagena skänker 10 000 kr

Filed under: Kampen mot bemanningsföretag,Solidaritet — lagerarbetare @ 10:41 f m

Solidaritet med de utsatta bärplockarnaFörbundet Arbetarsolidaritet har i takt med att vi följt de vietnamesiska bärplockarnas öde beslutat att ge stöd till de fyra häktade och påbörja en insamling för att bemöta eventuella böter.

Situationen är allvarlig och förutom att de riskerar dryga böter så har de nu slängts ut från det vandrarhem där de var boende.
Detta för att vandrarhemmet i sig har underkänts för att inte vara tillräckligt hygieniskt och säkert för att laga mat och bo i. De ställs därför nu bostadslösa om de släpps från häktet.

Vi har varit i kontakt med de häktade arbetarna och deras advokater, pressmeddelande om detta och denna korrespondens kan läsas nedan.

Vill du ge ditt stöd till de fyra häktade arbetarna?
Sätt in pengar på Stridsfonden, Bg. 41 8 – 64 82, och märk talongen ”Särna-4”.
Om arbetarna frias från bötesbelopp kommer stödet fortfarande att gå till deras försörjning.

Pressmeddelande 19 augusti 2010

Förbundet Arbetarsolidaritet och Stridsfonden har kontaktat de fyra vietnamesiska bärplockare som sitter häktade i Falun misstänkta för att ha låst in sina arbetsledare i samband med protester mot dåliga villkor och usla löner.
– Vi har uttryckt vårt fulla stöd för protesterna och har erbjudit oss att genom Stridsfonden betala en ansenlig del av böterna i händelse av att det rättsliga efterspelet leder till fällande domar, säger Andree Kjellström sekreterare i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Förutom detta har förbundet även ombesörjt de fyra bärplockarnas nuvarande ekonomiska situation i häktet genom att tillsända dem en summa vardera med kontanter.

Bemanning och rekryteringsbranschen är en plåga på den svenska arbetsmarknaden och detta blir extra tydligt då det handlar om gästarbetare och utländska bemanningsföretag.

De vietnamesiska bärplockarna i Särna har agerat som alla arbetare här i landet borde göra mot dessa oseriösa företag. De valde att protestera mot det bedrägeri och hänsynslösa utnyttjande de utsatts för och deras initiativförmåga att ta fast och spärra in de verkliga brottslingarna, är en förebild för oss alla och inget de borde åtalas för.

De som istället skall ställas till svars och åtalas är naturligtvis Lomsjö Bär och TTLC, det vietnamesiska bulvanföretag som Lomsjö Bär utnyttjar för att själva undanhålla sig ansvar för hur arbetarna som plockar deras bär behandlas.

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna hjälpa de fyra häktade bärplockarna väljer vi att idag starta en insamlingskampanj och vädjar nu till politiska organisationer, fackklubbar och enskilda att visa solidaritet genom ett ekonomiskt bidrag. Mer om denna insamling återfinns på vår hemsida.

Allt stöd till bärplockarna i Särna!

Stridsfonden

Till Handelsklubben på Lagena Distribution AB
2010-12-01
Nedan kommer en kortare redovisning av insamlingen.

Vi har sedan vi avslutade insamlingen fått in 18 000 kronor, därefter
har det inkommit ytterligare 14 000 från olika privatpersoner och
fackklubbar.  Det totalt insamlade beloppet (32 000) tillsammans med det
förväntade skadeståndet för häktningen på ca 25 000 kronor per
person bör enligt våra förhoppningar och beräkningar räcka till att
betala av deras skulder och mer därtill.

Insamlingen kommer betalas ut parallellt med det förväntade
skadeståndet för häktning, och just nu väntar vi enbart på besked
från bärplockarnas offentliga biträden kring huruvida bärplockarnas
skadeståndsanspråk godkänns eller ej. Oavsett kommer pengarna betalas
ut så snart skadeståndsprocessen är avklarad.

Vi vill passa på att tacka för erat bidrag.

Mvh
Viktor Lundström

Förbundet Arbetarsolidaritet

Blogg på WordPress.com.