Lagerarbetarnas Blog

juli 1, 2009

Stöduttalande från The Workers Solidarity Alliance (WSA, USA/Canada)

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:04 e m

Dear comrades,
 
The Workers Solidarity Alliance (WSA, USA/Canada) sends you our solidarity across the ocean.
 
Good luck in your struggle! Forward to victory!
 
Syndicalist greetings,
 
Mitch
 
WSA Corresponding Secty.
 
Main office: 339 Lafayette Street-Room 202 New York, NY 10012, usa

Stöduttalande från anställda på Förskolan Lövlunda i Gubbängen

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 9:01 e m

Stöduttalande från anställda på Förskolan Lövlunda i Gubbängen:
– Vi stödjer arbetarnas krav på systembolagets lager Lagena

Arbetarna på systembolagets lager Lagena i Jordbro kämpar för att stoppa uppsägningarna av 33 anställda. Företaget vill ersätta fast personal med inhyrd. Redan i höstas blev 49 av 150 av med jobbet.

Det arbetarna på Lagena reagerar mot drabbar många. Bara under maj blev 9000 personer i landet varslade om uppsägning. Samtidigt ökar pressen på arbetsplatserna med fler osäkra anställningar. Det är en utveckling som sliter ner människor, som förstör axlar, knän och slår mot familjer.

Striden på Lagena angår alla som vill ha ett slut på den här utvecklingen. Det visar på ett alternativ till uppgivenhet.

Därför vill vi stödja Handelsklubben på Lagenas krav:
–  Lagenas ledning ska dra tillbaka varslen
– Att inte försämra arbetarnas arbetsvillkor
–  Begränsa andelen inhyrd personal på Lagena till max 10%
–  LO bör organisera kamp mot uppsägningar

Egil Karlow, Huddinge, Kommunal sekton 26
Ulrika Halvdansson, Gubbängen   
Maria Hargeström, Bandhagen, Kommunal sektion 26
Louise Åblad, Gubbänen, Kommunal sektion 26
Annelie Rabe, Farsta    
Maria Widén, Farsta
Monica Landgren, Farsta, Kommunal
Anki Tell, Farsta, Kommunal
Barbera Eriksson, Enskede, Lärarfacket
Maria Bylund, Farsta, Lärarfacket

Stöduttalande från Kommunal sektion 30

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:53 e m

Stöd de anställda på Lagena ! 
 
 
 

Hälften av de fast anställda på Systembolagets lagercentral Lagena i Jordbro har sagts upp. Istället väljer företaget att anlita inhyrd personal från bemanningsföretag. Av de 150 fast anställda som fanns på Lagena före jul har 49 fått gå och nu har företaget varslat ytterligare 33 personer. Ledningen har uttalat att de kan behålla delar av den varslade personalen under förutsättning att de går med på klart sämre anställningsvillkor än de har idag. 

Styrelsen för Kommunal sektion 30 Centrala länet stöder de anställda i deras krav och menar att den kamp dessa för är viktig för hela arbetarrörelsen. Vi har under flera år sett att andelen fast anställda minskar, både inom privat och offentlig sektor, till förmån för kortare och osäkra anställningsformer. Därför menar vi tillsammans med Lagenas arbetare att fackförbunden bör sträva efter att genom kollektivavtal begränsa andelen korttidsanställda.  
 

                                                       Styrelsen Kommunal s. 30

Stöduttalande från Luleå LS av SAC Syndikalisterna

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:46 e m

Stöduttalande för Lagena-arbetarna

 

Lagena i Jordbro är ett helägt dotterbolag till Systembolaget. Företaget har hand om transporter av alkohol, främst till Systembolagets butiker men också till restauranger och grossister. I september förra året sade Lagena upp 45 anställda. Men det räcker inte anser företagsledningen. Nu protesterar arbetarna sedan företaget varslat att man vill säga upp 33 anställda.

Luleå LS av SAC Syndikalisterna stöder helhjärtat Lagena-arbetarnas protest mot den cyniska vinstmaximering som sker på deras bekostnad. Vi köper inte Lagenaledningens argument om att det handlar om att varslen är nödvändiga för att skydda företaget inför nya hårda tider. Vi vet att Systembolagets försäljning under första kvartalet i år ökade med nästan 10 % i jämförelse med förra året. Vi vet att ca 50 Systembolag byggdes om till självbetjäning under 2008, vilket ökar försäljningen och samtidigt minskar bemanningsbehovet. Vi vet, eftersom vi läst det i Systembolagets egen tidning /B/ouquet//, att Systembolaget aldrig tidigare haft så höga försäljningssiffror som under 2008. Vi vet att det finns en nationalekonomisk trend att konsumtion av alkohol ökar i kristider. Allt detta pekar precis tvärtemot det Lagenas ledning påstår – att man behöver en mer flexibel bemanning för att möta nya hårda tider. Lagenas vinst kommer tvärtom med största sannolikhet att öka tillsammans med Systembolagets. Varslen som läggs på Lagena handlar om en cynisk och oacceptabel vinstmaximering på arbetarnas bekostnad.

Lagerarbetarna och chaufförerna på Systembolagsägda Lagena är en del av samma produktionskedja som våra medlemmar, som säljer Lagenas varor i kassorna på Systembolagsbutikerna. Vi vill inte stödja Lagenas ledning, som med syfte att vinstmaximera, varslar arbetare i kristider. Vi ställer oss bakom Lagena-arbetarnas protest och deras krav. Lagenas ledning måste dra tillbaka sina varsel.

Upp till kamp kamrater på Lagena!

Luleå LS av SAC Syndikalisterna

*Medlemsmöte 2009-06-16*

Stöduttalande från Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:41 e m

Vi stödjer arbetarna på Lagenas kamp

Arbetarna på systembolagets lager Lagena i Jordbro kämpar för att stoppa uppsägningarna av 33 anställda. Företaget vill ersätta fast personal med inhyrd. Redan i höstas blev 49 av 150 av med jobbet.

Sedan flera veckor har arbetarna på Lagena kämpat för att få behålla jobben, genom demonstrationer och uppvaktanden. Nu har man valt att genomföra en vild strejk. Vi stödjer arbetarna på Lagenas kamp. Deras enighet och aktivitet är ett exempel som fler arbetare i krisens Sverige borde ta efter.

Företagen försöker utnyttja krisen som ett sätt att ställa om arbetsmarknaden, genom avsked, lönesänkningar med mera. Detta behöver vi sätta stopp för. Därför är arbetarna på Lagenas kamp viktig.

RKU:s centralstyrelse 17 juni
www.rku.nu

Stöduttalande från Norrköpings LS av SAC

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:38 e m

Norrköpings LS av SAC ställer sig helhjärtat bakom arbetarna på Lagena och
deras kamp för vettiga arbetsvillkor.

Vi ser det också som mycket oroande att företaget genom användandet av
bemanningsföretag försöker pressa ner löner och kringgå arbetsrätten.

Detta är en del av en trend vi nu ser på arbetsmarknaden där man försöker
ställa arbetare mot arbetare och även på många andra sätt försvaga
arbetarkollektiven och våra fackliga organisationer.

Vi vägrar att tyst se på medan våra rättigheter kastas bort och uppmanar
andra arbetare på arbetsplatser runtom i Sverige där detta händer att
följa lagenaarbetarnas goda exempel.

Allt stöd till arbetarna på Lagena!

Norrköpings LS av SAC

Stöduttalande från Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:37 e m

Hamn4an: Allt stöd åt Lagena-arbetarna

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 organïserar omkring 620
hamnarbetare i Göteborgs Hamn, samt ytterligare ett 100-tal stuveriarbetare
i närliggande hamnar och terminaler. Avdelningen vill uttrycka vårt fulla
stöd för lagerarbetarna och chaufförerna på Systembolagets dotterbolag
Lagena. Lagena har varslat 33 anställda om uppsägning, i syfte att kunna
ersätta dem med lägre betald bemanningspersonal. Företagets agerande följer
ett vid det här laget välbekant mönster på den svenska arbetsmarknaden. I
den ekonomiska krisens spår utnyttjar arbetsgivare varsel om uppsägningar
för att pressa fram försämringar av arbetsvillkoren för personalen.

Tyvärr går statliga och kommunala bolag, verksamheter som vi skattebetalare
äger gemensamt, i bräschen för nedmontering av anställningstrygghet och
anständiga arbetsvillkor. Det är samma sak inom vården, skolorna, hos oss i
Göteborgs Hamn och hos er inom Systembolaget med dess dotterbolag.

Det är glädjande och viktigt att se andra arbetarkollektiv som tar strid
för jobben och agerar för att vända utvecklingen. Vi önskar er all framgång
och hoppas ni hör av er om vi kan stödja er på något mer handfast sätt.

Medlemmar från Hamn4an kommer att delta vid flygbladsutdelningar utanför
Systembolags-butiker i Göteborg under den nationellaaktionsdagen för
Lagena-arbetarna på onsdag den 17:e juni. Hamnarbetarna samlas utanför
Systembolaget på Eriksberg, Hisingen, klockan 16.15. Intresserade
Hamn4an-medlemmar hittar mer läsning om Lagena-arbetarna på deras blogg:

https://lagerarbetare.wordpress.com/

Solidariska hälsningar

Ordförande Peter Annerback
för Hamn4ans styrelse
090616

Stöduttalande från IF Metalls verkstadsklubb vid Volvo Lastvagnar i Umeå

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:32 e m

Stöd arbetarna på  Lagena i Jordbro! 
 

IF Metalls verkstadsklubb vid Volvo Lastvagnar i Umeå organiserar i dagsläget 1600 arbetare, varav 600 i dagarna slutar sin anställning. Klubben vill uttrycka vårt fulla stöd för lagerarbetarna och chaufförerna på Systembolagets dotterbolag Lagena. Lagena har varslat 33 anställda om uppsägning, i syfte att kunna ersätta dem med lägre betald bemanningspersonal. Företagets agerande följer ett vid det här laget välbekant mönster på den svenska arbetsmarknaden. I den ekonomiska krisens spår utnyttjar arbetsgivare varsel om uppsägningar för att pressa fram försämringar av arbetsvillkoren för personalen, något som vi arbetare på Volvo Umeå fått känna av med stor kraft.  

Även statliga och kommunala bolag, verksamheter som vi skattebetalare äger gemensamt, agerar i stort sätt likadant som de privata arbetsgivarna när det handlar om anställningstrygghet och anständiga arbetsvillkor.   

Det är glädjande och viktigt att se andra arbetarkollektiv som tar strid för jobben och agerar för att vända utvecklingen. Vi önskar er all framgång och hoppas ni hör av er om vi kan stödja er på något mer handfast sätt.    

Solidariska hälsningar 

Ordförande William Frank

Styrelsen IF Metalls verkstadsklubb

Volvo Lastvagnar Umeå

Stöduttalande från Vänsterpartiet Skåne och Ung Vänster Skåne

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:26 e m

Vänsterpartiet Skåne och Ung Vänster Skåne uttalar sitt stöd åt arbetarna på Lagena

Systembolagets dotterbolag Lagena AB, som lagrar och distribuerar varor åt Systembolaget, försöker ersätta sin fastanställda personal med inhyrda arbetare från bemanningsföretag. 49 anställda av 150 har redan fått gå och företaget har varslat ytterliggare 33 personer om uppsägning. Detta är alltså en dryg halvering av personalstyrkan trots att Systembolagets försäljning går bra, alltså handlar det inte om arbetsbrist utan om vinstmaximering och försämring av löne- och anställningsvillkor. Man vill byta ut fast personal mot bemanningsanställda och använder den ekonomiska krisen som argument trots att Systembolagets vinster ökar.

I dagens ekonomiska läge har det flera gånger visat sig att många företag har dragit för stora växlar på krisen och sagt upp fler än nödvändigt för att kunna ersätta fast personal med inhyrd. Man har också lagt ansvaret på arbetarna på Lagena genom att säga att de genom att gå med på lönesänkningar kan behålla en del av den varslade personalstyrkan. Allt för att kunna ha makten över arbetarna och pressa ner lönenivåerna samtidigt som företagens vinster ökar.

Vänsterpartiet Skåne anser att det är ett förkastligt tillvägagångssätt av företag att behandla sina anställda på detta vis, i synnerhet då Systembolaget AB är ett statligt företag och därmed bör föregå med gott exempel som arbetsgivare. Systembolaget AB:s förfarande strider mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, som t.o.m. den borgerliga regeringen säger sig värna, samt mot lagen om anställningsskydd.

Detta anser vi är oacceptabelt ur arbetsrättslig synpunkt och vi kräver att Systembolaget AB tar sitt ansvar som arbetsgivare. Med detta vill vi också uttala vårt fulla stöd åt de anställda på Lagena. 

Stöduttalande från Vänsterpartiet Nybro, Vänsterpartiet Emmaboda

Filed under: Stöduttalande till lagerarbetarna på Lagena — lagerarbetare @ 8:17 e m

Gemensamt stöduttalande från Vänsterpartiet i Nybro och Vänsterpartiet i Emmaboda antaget 16/6 -09
 
Solidaritet med Lagenas arbetare!
 
Vi vill härmed uttrycka att vi till fullo stödjer Lagena-arbetarnas kamp mot företagets försök att ersätta fast anställd personal med personal från bemanningsföretag i ett uppenbart uppsåt att skapa ett medgörligare arbetarkollektiv genom att ställa arbetare mot arbetare.
 
Er kamp är vår kamp!
Vänsterpartiet Nybro, Vänsterpartiet Emmaboda

 
Genom

Kaj Raving

« Föregående sidaNästa sida »

Blogga med WordPress.com.