Lagerarbetarnas Blog

juli 23, 2021

Strejken på Lagena fortsätter att fascinera

Filed under: Kampen mot bemanningsföretag,Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 2:50 e m

maj 3, 2018

Erfarenheterna från Lagenastrejken lever vidare

Intervju med Patrik Olofsson i Dagens Sanning

I senaste numret av Dagens sanning finns en intervju med Patrik Olofsson om Lagenastrejken och konflikten kring bemanningsföretag. Lagena Distribution AB i Jordbro var vid denna tidpunkt (2009) Systembolagets dotterbolag och centrallager för öl, vin och sprit. Konflikten startad i och med att företaget ville byta ut 33 fast anställda mot bemanningsanställda, vilket naturligtvis var oacceptabelt för personalen och fackklubben. Konflikten på Lagena ledde till en vild strejk och satte blixtbelysning på problemet för fackföreningsrörelsen att företag kan använda bemanningsföretag för att runda LAS och byta ut fast personal och ta in bemanningsanställda i stället. Fackföreningsrörelsen har tyvärr inte gått i mål i denna fråga än.
———————–>Tidningsartikeln<——————————
Här följer fyra olika perspektiv på bemanningsbranschen i relation till arbetarorganisering. De intervjuade har varit fackligt aktiva i Handels, IF Metall, Kommunal, Livs och Transport. Och tillsammans har de varit anställda på ett otal olika bemanningsföretag. Det är erfarenhet som talar. Ibland konfronteras man med frå­gan som fastanställd och ordinarie och ibland när man är fast- eller visstidsanställd inhyrd. Hur som helst är facklig organisering en avgörande faktor i alla dessa personers verklighet. Är man inte ensam på en arbetsplats förändrar det dramatiskt ens förutsättningar. Är man ansluten kan den grupptryggheten ibland kompensera en formell anställnings(o)trygghet. Men vad är bästa sättet? Svaret är inte givet. Här är några perspektiv.

Patrik Olofsson

Patrik Olofsson, 51 år, är idag tax­ichaufför. År 1990 var han ledande i en lönestrejk Scania. År 2009 stod han i spetsen för den vilda Lagena-strejken i Jordbro, Systembolagets lager. I det senare fallet gällde frågan att företaget sparkade fast anställda och istället tog in inhyrda. Då ljöd ropet ”förbjud beman­ningsföretag”. Därefter fortsatte  frågan att vara aktuell som en facklig opposition inom Handels, som fick igenom vissa krav förbundets kongress 2011. Dess­utom har han själv arbetat som inhyrd lagerarbetare via Manpower. Detta är hans perspektiv i frågan.

Hur omfattande är din erfarenhet av att arbeta på bemanningsföretag?

En sommar på ett fryslager i Slakthusområdet som inhyrd genom Man­power. Det var ett litet lager och alla gjorde allting, så gemenskapen var rätt bra. Det som förvånade mig dock var att man som inhyrd skulle göra allt pappersarbete själv; föra journal över arbetsuppgifter, arbetstider och att man skulle jaga chefer som skulle at­testera tidrapporter o s v. Det fick man göra efter arbetstid. Manpower tjänar nog in många tjänstemän på att arbe­tarna sköter pappersarbetet gratis.

Du var ledande i Lagena-strejken, orsakad bl.a. av att arbetsgivaren ökat inhyrningen samtidigt som man tog bort ordinarie tjänster. Hur präg­lar detta din syn bemanningsföre­tagens roll?

Ja, jag var klub­bordförande på La­gen från 1998 och framåt. Jag har na­turligtvis inget emot de bemanningsan­ställda, för folk har

Lagenaanställda protesterar utanför Systembolagets huvudkontor innan strejken.

inget val. Vi har ju ett system där folk blir avstängda från a-kassan om man nekar ett jobb, så jag kan inte moralisera över andra. Däre­mot vet man ju vilket funktion beman­ningsföretagen har på arbetsmarkna­den. Det är att konkurrensutsätta den fasta personalen och skapa ett tryck nedåt i villkor och flexibilitet.

Hur förhöll sig de inhyrda till strej­ken, och ni ordinarie till de inhyrda?

Vi hade ju strejkvaktskedjor och uppmanade dem att inte gå in och job­ba. Och många ville inte gå in och job­ba. Det bemanningsföretaget gjorde då vara att samla de inhyrda i en annan del av Jordbro. Man lastade upp dem i containrar och körde in dem på lagret med lastbil, så de skulle slippa möta strejkvaktskedjan och våra upp­maningar.

Lagenaanställda protesterar utanför Systembolagets huvudkontor under strejken.

Har du någon åsikt om beman­ningsföretagens funktion i ekonomin och arbetsmarknaden?

Att bemanningsföretagen återlega­liserades av under dåvarande arbets­marknadsministern Mona Sahlin 1991 var en del av harmoniseringen med EU, och en förberedelse för EU-inträdet. Naivitet kring vilken effekt det skulle ha på arbetsmarknaden var ju bottenlös. I alla fall inom fackfören­ingsrörelsen. Naturligtvis fanns det de i politiska kretsar och näringslivskret­sar som visste exakt vad det här skulle leda till.

I de branscher där bemanningsfö­retagen är stora kan du se: mer kon­kurrens, hårdare arbetstempo, sämre arbetsmiljö, sämre avtalsefterlevnad och tillbakaträngda eller nedlagda fackklubbar. Naturligtvis ett bakslag av historiska mått. Allt det här går natur­ligtvis att vända på, men då får man tänka lite utanför ramen.

Vad anser du är lösningen pro­blemet med bemanningsföretag?

Ett sätt att lösa ett problem är ju att ta bort problemet. Ett sätt att hantera ett problem är att begränsa problemet. Vilken metod som vi väljer beror mer på hur stor rörelse som ligger bakom, än den tekniska konstruktionen på lös­ningen.

Titta gärna in på Lagerabetarnas blogg på Facebook!

juli 25, 2016

Sven Linderot och den tidiga arbetarrörelsen i Nynäshamn

Filed under: Arbetarhistoria — lagerarbetare @ 8:42 e m
Tags: , , , , , , , ,

OmslagFår det lov att vara lite sommarläsning?

Sven Harald Larsson, efter 1918 känd, med moderns efternamn, som kommunistledaren Sven Linderot, har några av sina rötter försjunkna i Nynäshamn. Det är en personlighet som väcker många känslor. Han är en av många vars livsöde är sammanflätad med ödet för den rörelse han verkade i; den fackliga och politiska arbetarrörelsen.

Det här är en liten kort historia om Sven Linderot, men också hur arbetarrörelsen växte fram i Nynäshamn, författad av Patrik Olofsson.

Filen är en  E-bok (en .epub-fil, ca 2 mb), så du läser den obehindrat på paddor och smarta telefoner. Det finns en grundinställning för text och bilder, men du kan i din padda/telefon justera efter egen smak.

För att ladda ner klickar du på bilden eller här —>

mars 12, 2016

Hårda krav på bättre arbetsmiljö

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs vidare i Transportarbetaren.

Läs också Handelsnytt.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets beslut (PDF, 200kb).

Följ Lagerarbetarnas blogg på Facebook

FacebookGör som drygt 1500 andra: följ lagerarbetarnas blogg på Facebook.

https://www.facebook.com/Lagerarbetarnas-Blogg-1493583180923616

 

Lagenastrejken lever vidare i litteraturen

Filed under: Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 6:07 e m
Tags: , , ,

151012-strejkernaomslag-klipptI fjärde delen av Frances Tuuloskorpi bokserie om Folkrörelse på arbetsplatsen, har nu turen kommit till en bok om strejker. I boken finns tre kapitel dedikerade till Lagenastrejken. Först en överblick över händelseförloppet, sedan ett kapitel sett från en bemanningsanställds horisont. Och slutligen en intervju med Jessica Moya, nuvarande klubbordförande och aktiv i strejken 2009.

Köp boken här:

På Adlibris eller Folkrörelselinjen.

Bokrecension i Dalademokraten.

StrejkvakterTecknat

 

juli 28, 2014

Lagena, Vänsterpartiet och internationell solidaritet

Den 6 november 2013 kallade DHL i Jordbro till sig personalrepresentanterna för lagerpersonalen och meddelade att de skulle säga upp 25 fast anställda och byta ut dem mot bemanningsanställda.

DHL drev lagret på entreprenad åt Lagena Distribution AB (som bytt namn till JF Hillebrand Logistics) sedan början på 2013. Lagena hade tidigare drivit lagret i egen regi sedan starten 1996. Planen var, att i formen av en dubbelstöt mot personalen, först byta ut Handels lageravtal (Partihandelsavtalet) som Lagena var bundet vid till Transports avtal, som DHL hade. Steg två var att rensa ut den egna personalen, som beskrevs som föråldrad, lågproduktiv och bortskämd, mot yngre, lätt utbytbara bemanningsanställda. Euforiskt hade man talat om besparingar på 10 miljoner per år genom den här dubbelstöten.

En bestående kvalité som personalen på Lagena/DHL har är att inte stillatigande ta skit. På många arbetsplatser med ett traditionellt, mediokert, lokalt fackligt arbete (eller kanske t o m avsaknaden av lokalt fackligt arbete) hukar man gärna när arbetsgivarens piskor flyger. Det tar tid att bygga upp en lokal facklig styrka som kan göra motstånd. Det som borde vara den högst prioriterade frågan är idag, tyvärr, den lägst prioriterade frågan i fackföreningssverige.

Motoffensiven lät dock inte vänta på sig. Första steget var att föra konflikten i öppen dagar. Bara arbetsgivaren tjänar på att konlikter förs inom en begränsad krets, inom 4 väggar och med diverse tystnadsplikter.

Här är fyra exempel på att föra ut konflikten i ljuset.

http://arbetet.se/2013/11/11/lagena-sparkar-och-hyr-in/

http://www.handelsnytt.se/dhl-ersatter-anstallda-med-inhyrda-pa-lagena

http://stockholm.etc.se/nyheter/nya-uppsagningar-pa-lagena

http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/DHL-vill-sparka-25-och-ersatta-med-inhyrda/

Samtidigt fanns chans att öka det politiska trycket. Frågan om bemanningsföretagens roll som undergrävare av LAS sammanföll också med Vänsterpartiets Bra Jobb-kampanj:

http://www.vansterpartiet.se/dhl-sparkar-25-och-ersatter-med-bemanningsanstallda

http://www.vansterpartiet.se/brajobb

http://www.vansterpartiet.se/politik/bemanningsforetag

Det ska också nämnas att det fanns utspel från Socialdemokraterna också, men inte lika ihärdigt och inte specifikt i Lagena-frågan:

http://www.handelsnytt.se/s-vill-skarpa-regler-for-inhyrning

Personalen kontaktades av Vänsterpartiet för att utröna om det fanns en win-win-situation. Och det gjorde det. Frågan diskuterades bland personalen och de ville att Jonas Sjöstedt skulle komma på besök den 3 december. Som av en händelse skulle han debattera bemanningsföretagens roll mot Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons i TV4 dagen innan:

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/debatt-ska-bemanningsföretag-förbjudas-2495817

Här hamnade Lagena i centrum för debatten och Jonas Sjöstedt tog upp sitt kommande besök på arbetsplatsen, men redan dagarna innan hade det hunnits med några utspel i media:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/v-vill-totalforbjuda-bemanningsforetag_8776332.svd

Mötet blev kort men givande. Sjöstedt erbjöd sin hjälp att höja temperaturen i frågan, dels i media och dels i riksdagen i en interpellationsdebatt:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17976948.ab

https://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H110169

Även Ali Esbati, ledamot i arbetsmarknadsutskottet för Vänsterpartiet, fyllde på:

http://www.dagensarena.se/opinion/bemanningsmissbruket-bryter-ned/

På företaget görs försök från företagets sida till kohandel, med avtalsturordning och avgångsvederlag. Kollektivet avvisar alla krumsprång. Man anordnar också en helt egen julfest på Golfhallen i Jordbro. Att kämpa på fastande mage strider ju mot alla vettiga fackliga principer.

Julfest

Men tempraturen skulle höjas ytterligare ett snäpp; frågan skulle göras internationell. Ett multinationellt företag som DHL, och JF Hillebrand också för den delen, struntar nog i vad som händer i en liten avkrok i södra Stockholm. De måste känna att striden i Jordbro flåsar dem i nacken på hemmaplan.

http://arbetet.se/2013/12/16/europa-ska-fa-veta/

Med Vänsterpartiets hjälp lyftes frågan både i Tyska riksdagen och Europaparlamentet.

I Europaparlamentet kunde Vänsterpartiet själva, den 6 december 2013, med parlamentsledamoten Mikael Gustafsson resa frågan:

Trygga anställningar måste vara en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad. Bemanningsföretagens inträde på svensk arbetsmarknad har förändrat situationen till ett allt otryggare arbetsliv för människor. Bemanningsdirektivet 2008/104/EC trädde i kraft 2008, som hade en likabehandlingsprincip. Det vill säga att anställda av bemanningsföretag inte skulle ha sämre arbetsvillkor än anställda inom kundföretaget. Det svenska vin och sprit distributörsföretaget Lagena hade 2009 30 bemanningsanställda av totalt 114, den 11 november 2013 varslades ytterligare 25 av de nu 70 fastanställda för att ersättas av bemanningsanställda. Det innebär att över hälften av personalstyrkan skulle vara från bemanningsföretag. Lagena har ”leasat ut” lagerverksamheten till det tyska företaget DHL och ägs således delvis av den tyska staten.

Frågor:

Är det förenligt med EU:s Bemanningsdirektiv 2008/104/EC att avskeda fastanställda för att ersätta dem med bemanningsföretag, som DHL gjort på Lagena Distribution?

Det är naturligtvis svårt att få några vettiga svar från de ansvariga. De blir mest svepande bortförklaringar om att man inte kan lägga sig i enskilda företags agerande, men det har ändå betydelse att frågan uppmärksammas och att det undras vad DHL håller på med.

I Tyska riksdagen fick man ta hjälp av sina kontakter med Die Linke, och dess talesperson i fackliga frågor Jutta Krellmann.

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/581/58133.html

Hon ställde frågan vilken hållning den Tyska regering har, som i förlängningen är den största aktieägaren i DHL och t o m har statssekreteraren i finansdepartementet i DHL:s styrelse, till arbetstagares rättigheter och det som händer i Jordbro.

Hon skickade följande meddelande till arbetarna på Lagena:

”I Tyskland minskar den fast anställda personalen och istället används bemanningsanställda som får lägre lön än fast anställda. Användningen av inhyrd personal som man kan skicka iväg när som helst gör att arbetsgivaren får mer kontroll över arbetskraften. De delas upp och facklig organisering blir svårt. Den fasta personalen är alltid medvetna om hur lätt de kan ersättas med sämre villkor. Trots dessa negativa effekter är det fortfarande lagligt i Tyskland.

Vänstern i Tyskland kommer att fortsätta driva att principen om att ”lika lön för lika arbete” alltid ska gälla och att man max får ha inhyrd personal i tre månader. De ska inte få användas som ett verktyg för lönedumpning och klyvning av arbetskraften. På längre sikt måste bemanningsföretag förbjudas.

Efter att jag fick reda på DHL:s aktiviteter i Jordbro i Stockholm har jag som parlamentsledamot ställt en fråga till den tyska regeringen. Frågan gällde vad de anser om DHL:s uppträdande i Sverige. Regeringens svar är tunt och de säger att ansvaret ligger hos styrelsen för den operativa verksamheten. Och de hänvisar till att de använder OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Men det räcker inte om det, trots dem, är acceptabelt att göra sig av med fast anställda och ersätta med bemanningsföretag.

Jag önskar både er och oss framgång, uthållighet och ömsesidigt stöd i arbetet mot otrygga anställningar, lönedumpning och uppdelning av arbetskraften.

I solidaritet, Jutta Krellmann”

Ett par veckor efter att frågan om DHL personalen i Sverige lyfts upp som en fråga till tyska regeringen backade DHL i Sverige. Ett rykte gör gällande att höga tyska chefer kom på besök till lagret och kort därefter vände företaget helt om.

Den 19 februari kallar DHL till sig personalrepresentanterna och meddelar att varslet återtas.

http://arbetet.se/2014/02/21/varslet-dras-tillbaka-pa-lager/

http://www.handelsnytt.se/dhl-drar-tillbaka-varsel-pa-lagena

http://www.vansterpartiet.se/lagerarbetarna-vann-striden

http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/varsel-dras-tillbaka-pa-lagena-i-jordbro

http://jarfalla.vansterpartiet.se/2014/02/25/dhl-drar-tillbaka-varsel-i-jordbro/

http://arbetaren.se/artiklar/fast-anstallda-byts-inte-mot-inhyrda/

Det är naturligtvis många som ska tackas efter en sådan här fajt. Först och främst ska arbetarna på Lagena/DHL tacka sig själva för att man stod upp hela vägen och inte vek ned sig. Men naturligtvis ska Vänsterpartiet och Die Linke ha ett stort tack med Jonas Sjöstedt, Mikael Gustafsson, Ali Esbati och Jutta Krellmann i spetsen.

Ibland dyker det upp sterila diskussioner om parlamentariskt arbete kontra aktivism/utomparlamentariskt arbete. Den frågan är oftast fel ställd. Tricket är snarare att hitta en bra växelverkan mellan parlamentariskt arbete och utomparlamentariskt arbete. I det här fallet så har vi en lyckad växelverkan mellan facklig kamp och parlamentarisk kamp som räddade jobb.

Det är också så här som ursprunget till idén om facklig-politisk samverkan såg ut; tanken att leverera konkreta resultat åt arbetare genom både facklig och politisk kamp. Idag handlar facklig-politisk samverkan bara om att facket ska hjälpa ett parti vinna val, och inte om att det förs nån gemensam kamp för förbättringar (i alla fall inte i så grad att det påverkar motståndarsidan).

Facklig-politisk samverkan, som den ser ut idag, har till och med en passiviserande effekt i och med att många invaggas i tron att fackliga segrar inte är möjlig under en borgerlig regering. Inget kan vara mer felaktigt. Man måste alltid kämpa. Den som kämpar vinner ibland. Den som inte kämpar förlorar hela tiden.

Man får hoppas att denna seger inte arkiveras allt för snabbt för den är väldigt lärorik och ett exempel som bör spridas så långt det bara går.

blommor till jonas

augusti 27, 2013

Aftonbladet recenserar bemanningsbok

Filed under: Kampen mot bemanningsföretag,Striden på Lagena Distribution AB — lagerarbetare @ 2:01 e m

Recension: Stridsskrift mot bemanningseländet

Ska bemanningsföretagen ta över världen? Patrik Olofsson

(http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article17352200.ab)

juli 11, 2013

Boken om bemanningsföretagen ute nu!

9789198116007En bok om bemanningsföretagen kan ta sin utgångspunkt i Stuveribolagens uthyrning av strejkbrytare; Amalthea 1908 eller Ådalen 1931. Eller ILO-konventionen 1933 och det svenska förbudet 1936. Det kan ta sin början i den s-märkta – restriktiva – återlegaliseringen 1991. Eller den borgerliga – lättfärdiga – återlegaliseringen 1993. Den kan ta sin utgångspunkt i uppmärksammade rättsfall som Abu Garcia-målet 2003.

Den här boken har sitt ursprung i den konflikt som utbröt på Lagena Distribution AB midsommarveckan 2009. Strejken var ett svar på företagets försök att byta ut fast anställd personal mot bemanningsföretag. Det sågs som ett övergrepp personalens anställningstrygghet. Varför ska man bli uppsagd på grund av arbetsbrist om man samma dag som man slutar blir ersatt av en från ett bemanningsföretag? Än värre; varför ska jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist om det bara innebär att jag går ut på personalparkeringen och drar på mig nya arbetskläder med annan företagslogga på – bemanningsföretagets logga – och går in och gör samma jobb som nyss fått sparken ifrån?

Är det konstigt att folk reagerar på detta; att det är något som skär sig i rättsmedvetandet? Ska det få gå till så här? Arbetsrätten är ett kommunicerande kärl. Arbetsgivarnas oinskränkta makt att använda bemanningsföretag efter eget gottfinnande kostar för mycket på andra sidan, de anställdas sida. Det för många arbetare som drabbas för hårt. Man har slagit hål i syftet med lagstiftningen. Den läcker som ett såll. Den här boken diskuterar konsekvenserna av bemanningsföretagens legalisering och möjliga fackliga motstrategier.

Inköpsställen på nätet:

CDON – Ska bemanningsföretagen ta över världen?

adlibris – Laborantes Förlag

Bokus – Laborantes Förlag

Bokia – Ska bemanningsföretagen ta över världen?

Ginza – Ska bemanningsföretagen ta över världen?

juni 25, 2013

Ska bemanningsföretagen ta över världen?

Filed under: Kampen mot bemanningsföretag — lagerarbetare @ 11:27 e m

facebookomslagsbild2

Förbeställ böckerna här på Ord & Bok webbokhandel: Ska bemanningsföretagen ta över världen? eller Per Albin Hansson och Stockholms Handelsarbetare.

Har ni andra favoritbokhandlare kan ni få mail från dem när de tar emot beställningar. Se t ex Laborantes Förlagssida på Bokus, Bokia eller adlibris.

Releasedatum 2013-07-09

Nästa sida »

Blogg på WordPress.com.